Wojewoda wydał rozporządzanie porządkowe w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia Mieszkańców Trzebini
2023-04-26

– Dzisiaj zostanie podpisane przeze mnie, a jutro ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń MUW i w środkach masowego przekazu rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze gminy Trzebinia, które zostały w sposób widoczny oznakowane. Rozporządzenie będzie obowiązywać od poniedziałku – powiedział podczas briefingu prasowego w naszym Urzędzie wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Obserwując i będąc aktywnym, jeśli chodzi o kwestie związane z deformacjami nieciągłymi w Trzebini, doszedłem do wniosku, że wprowadzenie takiego instrumentu prawnego jest konieczne. W ostatnim czasie kilka razy wybrałem się do Trzebini, ostatnio w niedzielę. Zauważyłem, że pomimo tego, iż tereny są oznakowane przez tablice informujące o zakazie wstępu, bardzo wielu mieszkańców, szczególnie młodych, penetruje tereny niebezpieczne. Sprowadzają realne zagrożenie na siebie, a także na służby porządkowe, które w razie - mało prawdopodobnego, ale jednak możliwego - wypadku mogą także narazić swoje zdrowie oraz życie – dodał wojewoda Kmita.

W trosce o ochronę zdrowia, życia i mienia

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego zostało przygotowane we współpracy z władzami miasta Trzebinia oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

– Jest to rozporządzenie wprowadzone w trosce o ochronę zdrowia, życia i mienia. Dotyczy wprowadzenia zakazu przebywania na terenach ogólnodostępnych, tzn. w miejscach publicznych, które zostały wyraźne oznakowane i zabezpieczone przez SRK – tłumaczył wojewoda Łukasz Kmita.

Osoby, które przekroczą granice wyznaczone przez SRK, będą liczyły się z konsekwencjami egzekwowanymi przez Policję i służby porządkowe.

– W pierwszej kolejności będą to pouczenia. Jeśli jednak ktoś celowo narazi siebie i służby na niebezpieczeństwo, będzie musiał ponieść karę – przestrzegł wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Miejsca zdiagnozowane oraz potencjalnie niebezpieczne

SRK jest zobowiązana do oznakowania i zabezpieczenia wszystkich zdiagnozowanych miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Ale także tych, w których może pojawić się ryzyko wystąpienia deformacji nieciągłych.

– Spółka jest w pełni odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa na tym obszarze. Jest też odpowiedzialna za właściwe oznakowania. Musi także sprawnie i skutecznie podejmować działania związane z poinformowaniem społeczeństwa o wyznaczeniu terenu. SRK została zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia służb, jeśli tylko dowie się o potencjalnym zagrożeniu. Bardzo szczegółowo określono to w rozporządzeniu – podkreślił wojewoda Kmita.

Rozporządzenie zostanie rozpowszechnione w lokalnych mediach, a w parafiach działających na terenie Trzebini pojawi się stosowny komunikat. Wykonanie rozporządzenia porządkowego zostało powierzone Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

– Na chwilę obecną nie posiadamy żadnych informacji o zagrożeniu dla budynków wielofunkcyjnych na terenie gminy Trzebinia. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, niezwłocznie Państwa poinformujemy – zapewnił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozporządzenie porządkowe.


20230426 Briefing 201
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj