Wychowanie w sportowym duchu. Są dodatkowe środki z rezerwy budżetu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy
2023-04-20

– Sport hartuje ducha i pozwala odkrywać nowe talenty. Aby tak się działo, konieczne jest właściwe zaplecze – miejsce, w którym mogą się realizować różne formy aktywności fizycznej. O takie miejsce dla Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy od kilku lat zabiega gmina Bochnia. Dzisiaj jesteśmy o dwa kroki bliżej do realizacji tego wymarzonego, przede wszystkim przez uczniów, projektu. Na mój wniosek, decyzją Prezesa Rady Ministrów, gmina otrzyma dodatkowe ponad 801 tys. zł, by wybudować salę gimnastyczną na miarę współczesnych potrzeb i możliwości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Kmita przebywał dzisiaj w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, przekazując wójtowi gminy Bochnia Marka Bzdeka symboliczny czek potwierdzający przyznane dodatkowe dofinansowanie rządowe. W uroczystym podpisaniu umowy wziął też udział poseł Wiesław Krajewski.


Nowy rozdział w historii Szkoły


W jednokondygnacyjnym budynku uczy się aktualnie nieco ponad 80 uczniów. Mają oni do dyspozycji między innymi 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę i szatnie. Brakuje najważniejszej – sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia.

Ta, z której korzystają aktualnie uczniowie, wyposażona jest jedynie w drabinki gimnastyczne, a jej powierzchnia jest na tyle niewielka, że nie ma możliwości rozgrywania gier zespołowych. Ale ta sytuacja zmieni się już niebawem. Od 2021 roku gmina Bochnia prowadzi inwestycję, której celem jest wybudowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej połączonej przewiązką z istniejącym budynkiem szkolnym. Właśnie na ten cel, decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, do gminy Bochnia trafi ponad 801 tys. zł.


Ponad 801 tys. zł na budowę sali gimnastycznej w Brzeźnicy


– Przyznane środki pozwolą pokryć 50% kosztów zadania w 2023 r. Jest to mocne wsparcie dla gminy realizującej budowę tej sali gimnastycznej. Warto przypomnieć, że na ten cel popłynęły także fundusze przekazane przez Ministra Sportu i Turystyki. Dofinansowanie to wyniosło łącznie ponad 2 mln zł, z czego ponad 0,5 mln zł przyznanych zostało na rok bieżący, a 1,5 mln zł na rok przyszły. Tak duże i jednocześnie ważne zadanie staje się faktem dzięki dobrej współpracy administracji samorządowej i rządowej. Łączy nas cel, jakim jest stworzenie dla dzieci i młodzieży przestrzeni o odpowiednim standardzie dydaktycznym i rozwojowym – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

– Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym to z pewnością poprawa standardu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkole, a jednocześnie możliwość wprowadzenia do oferty edukacyjnej szerokiej gamy zajęć i programów sportowo-rekreacyjnych. Dzisiejsze wydarzenie, tu w Brzeźnicy, to świetny przykład dobrej współpracy pomiędzy rządem a samorządem – podkreśla poseł na Sejm Wiesław Krajewski.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 4,7 mln zł. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024. Nakłady poniesione na ten cel w 2021 wyniosły blisko 90 tysięcy zł. W 2023 r. zaplanowano zadania o finansowaniu na poziomie ponad 1,6 mln zł, a największe koszty, bo niemal 3,4 mln zł, przypadają na rok 2024.


Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku


Nowy budynek będzie mieć ponad 7 metrów wysokości, 14 szerokości i 26 długości. Nowoczesne sufity wykonane zostaną przy użyciu paneli dźwiękochłonnych odpornych na uderzenia piłką. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie można do niego się dostać wygodnie, bezpośrednio ze Szkoły dzięki wybudowanemu łącznikowi.

W ramach inwestycji zaplanowano także zagospodarowanie terenu wokół placówki, w tym m.in.: schody zewnętrzne oraz pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa sala gimnastyczna będzie posiadała również odpowiednie zaplecze.

– Szkolna sala gimnastyczna w Brzeźnicy, którą buduje gmina Bochnia, będzie ponad dwa razy dłuższa, szersza i wyższa od tej, którą dysponują uczniowie na ten moment. Poprawi się tym samym dostępność do podstawowej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży. Co więcej, jestem przekonany, że tak jak to bywa w innych gminach, miejsce to będzie również pełnić funkcję integracyjną dla całej społeczności – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

– Inwestycja w taki obiekt to przede wszystkim inwestycja w przyszłość dzieci, którym musimy stwarzać odpowiednie warunki do nauki i uprawiania sportu. Aktualnie dzieci korzystają z niewielkiej sali gimnastycznej. Ogromnie się cieszę, że są tutaj osoby, które wspierają moje zamierzenia: Poseł Wiesław Krajewski oraz Pan Mariusz Zając Radny Rady Powiatu – dzięki ich zaangażowaniu w sprawy Gminy Bochnia, poprzez sygnalizowanie naszych potrzeb na szczeblu rządowym. Jest tutaj dzisiaj z nami Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, który właśnie przekazał mi informację, że ta inwestycja zostanie dodatkowo wsparta przez środki rządowe będące w dyspozycji Pana Premiera. To historyczna chwila nie tylko dla Brzeźnicy, ale także dla całej gminy – dodaje wójt Marek Bzdek.     

Hala wykorzystywana będzie nie tylko do realizowania zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego czy sportowych zajęć pozalekcyjnych, ale także będzie służyła wszystkim mieszańcom zarówno do rozwijania pasji sportowych, jak i do organizacji imprez o charakterze kulturalnym.


Czas na działanie


W budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy doszło dzisiaj do uroczystego podpisania umowy z wykonawcą. Będzie nim firma z Limanowej.

– W 2021 r. wykonana została dokumentacja budowlana dla zadania. Przez kolejne lata podejmowane były wysiłki, by pozyskać niezbędne środki, a także, by wyłonić wykonawcę. Ten dzień to zwieńczenie tych niełatwych etapów. Ufam, że nic nie stanie już na przeszkodzie i inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami. Czas na działanie! – podsumowuje wojewoda.

– Podpisanie umowy to zwieńczenie pierwszego etapu prac. Ten etap, zazwyczaj niezauważalny, ale niezmiernie istotny
to mozolna praca wielu osób zaangażowanych w opracowanie projektu, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, pozyskanie środków na inwestycje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy choćby opracowanie dokumentacji przetargowej. Kończymy dzisiaj ten etap i już niedługo wraz z oddaniem terenu pod inwestycje zaczynamy kolejny – mówi wójt gminy Bochnia Marek Bzdek.   


20230420 - Brzeźnica 20230420 - Brzeźnica 20230420 - Brzeźnica 20230420 - Brzeźnica 20230420 - Brzeźnica 20230420 - Brzeźnica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj