Nowy most w Wysowej-Zdroju
2023-04-17

Nad potokiem Ropka w Wysowej-Zdroju, w miejscu starego mostu, stanął zupełnie nowy obiekt. Szybki przejazd do centrum uzdrowiska znów jest możliwy. W uroczystym otwarciu na drodze powiatowej 1498K uczestniczyli poseł Barbara Bartuś, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz starosta gorlicka Maria Gubała.

– Nowy obiekt mostowy stanowi bramę wjazdową do pięknej miejscowości, jaką jest Wysowa-Zdrój. Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo Małopolan. Inwestując w rozwój infrastruktury drogowej, dbamy także o komfort podróżnych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawnie realizuje powierzone mu zadania. Dzisiejsza uroczystość jest tego przykładem. Dotrzymujemy słowa. Wzniesienie nowego mostu jest częścią większego zadania. Dzięki środkom rządowym i dobrej współpracy z administracją samorządową możliwa jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K na odcinku Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica państwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Zakres inwestycji


Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł prawie 2 mln zł. Większość tych środków, bo niemal 1,6 mln zł, pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych powiatu gorlickiego.

Roboty budowlane polegały na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wzniesieniu w tym samym miejscu jednoprzęsłowego mostu o konstrukcji ramowej. Rozbudowywana część drogi ma jezdnię o szerokości 2x4 m oraz obustronny chodnik w obrębie mostu.

W ramach inwestycji wykonano:
- nawierzchnię jezdni oraz pobocza,
- obustronne poręcze o długości 28 mb,
- budowę studzienek wodościekowych z włączeniem do istniejących kanałów deszczowych,
- budowę zabezpieczenia przyczółków w postaci opasek z narzutu kamiennego na brzegach potoku Ropka,
- oznakowanie pionowe i poziome.


Wsparcie ambasadorów regionu


– Chcę jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie parlamentarzystów – poseł Barbary Bartuś, Elżbiety Zielińskiej i senatora Wiktora Durlaka – ta inwestycja nie zostałaby zrealizowana – dodaje wojewoda Kmita.

– Bardzo się cieszę, że ta droga jest coraz bezpieczniejsza. Łączy ona nas ze Słowacją, ale przede wszystkim z naszą perełką, jaką jest Wysowa. Tam przecież jest uzdrowisko, do którego przyjeżdżają kuracjusze. Dlatego też tak ważne jest, żeby to była droga dobrej jakości i bezpieczna. Jestem przekonana, że przy tym rządzie, przy Premierze Mateuszu Morawieckim można jeszcze wiele zrobić dla naszego rejonu – mówiła poseł Barbara Bartuś.

– Most łączy oba brzegi potoku Ropka, ale ma też strategiczne znaczenie dla Wysowej-Zdroju i całego regionu. To połączenie było bardzo wyczekiwane. Właśnie dlatego tak ważny jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego udało się nam pozyskać niemal 1,6 mln zł dofinansowania. Wspólnie z samorządem poprawiamy stan dróg lokalnych, aby jak najlepiej służyły one mieszkańcom w codziennym funkcjonowaniu – mówi poseł Elżbieta Zielińska.

– To inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców. Nowy most w Wysowej-Zdroju otwiera nowe możliwości i usprawnia codzienne funkcjonowanie. Dlatego też wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości z regionu zabiegaliśmy o to, aby ten projekt otrzymał wysokie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gratuluję sfinalizowania prac i sprawnego wykonania tej kompleksowej inwestycji – mówi senator Wiktor Durlak.


530 tys. zł na przebudowę drogi z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego


– Ok. pół roku temu Pan Premier Mateusz Morawiecki przyznał powiatowi gorlickiemu prawie 530 tys. zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wysowej-Zdroju. Droga ma strategiczne znaczenie zarówno dla transportu surowca drzewnego z okolicznych lasów, jak i dla kanalizowania ruchu turystycznego. Przebiega przez miejscowości słynące z atrakcji turystycznych. Łączy mniejsze miejscowości często uczęszczane przez turystów. Dla niektórych mieszkańców stanowi jedyne połączenie z drogą krajową nr 28, a dalej z Gorlicami. Jej przebudowa ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników małopolskich dróg – mówi wojewoda Kmita.

Całkowity koszt zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa-Zdrój – Blechnarka – granica państwa w miejscowości Wysowa-Zdrój” wynosi nieco ponad 3 mln zł. Oprócz dofinansowania z budżetu państwa powiat otrzymał także dotację od Lasów Państwowych w wysokości ponad 2 mln zł.


Prawie 3,6 mln zł na 6,3 km dróg w 2023 roku


– W lutym wręczyliśmy samorządowcom z terenu powiatu gorlickiego symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Kwoty opiewały na sumę prawie 3,6 mln zł. To oznacza, że powiat i gminy z powiatu mogą kolejny rok poprawiać stan dróg lokalnych – przypomina wojewoda Kmita.

Ponad 1,55 mln zł przypadło dla powiatu gorlickiego. Dofinansowanie pozwoli na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Jankowa - Lipniczka w miejscowości Jankowa.

Pozostałe środki rozdzielone zostały na zadania gminne. Łącznie w tym regionie zostanie zrealizowanych 5 takich inwestycji.

Długość dróg powiatowej i gminnych, które zostały objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie gorlickim, to 6,3 km.


Wielowymiarowe wsparcie powiatu gorlickiego


Jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu gorlickiego regularnie wspierane są przez środki z budżetu państwa i rządowych funduszy.

Na rozwój ziemi gorlickiej ogromny wpływ ma także Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Na zadania takie jak m.in.: modernizacja pływalni, budowa tras pieszo-rowerowych, rozbudowa przedszkola i powstanie wieży widokowej jednostki samorządowe z powiatu gorlickiego otrzymały podczas pięciu naborów przeprowadzonych w latach 2020-2021 z RFIL-u łącznie ponad 74,6 mln zł, w tym dla powiatu gorlickiego ponad 6,5 mln zł.

To jednak nie wszystko. Do powiatu gorlickiego wpłynęło ogromne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tylko w ramach drugiej edycji, której wyniki ogłoszono w maju 2022 roku, do gorlickich jednostek wpłynęło ponad 135,3 mln zł, w tym dla powiatu gorlickiego prawie 14,3 mln.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do samorządów realne wsparcie. W myśl zasady: razem jesteśmy silniejsi, prowadzimy skoordynowane działania, by wspólnie dbać o rozwój naszej Ojczyzny. Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, usprawniamy transport, uatrakcyjniamy nasz region turystycznie, pobudzamy wzrost gospodarczy i spełniamy marzenia lokalnej społeczności – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

AH0A6117AH0A6142AH0A6150AH0A6181AH0A6242AH0A6229AH0A6277AH0A6274AH0A6302AH0A6282
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj