Dołącz do nas – projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował
2023-04-13

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter - szkolenia są bezpłatne - a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap, który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl 

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Harmonogram projektu „Trenuj jak żołnierz”

1. Etap organizacyjny (2-dniowy w ramach 1 etapu sobota - niedziela). Realizacja w 2 terminach:

• 6-7 maja

- 10BKPanc Świętoszów,

- 34BKPanc Żagań,

- 20BZ/2 bz Morąg,

- 1BPanc Wesoła,

- 15BWD Sieradz,

- 18pr Białystok,

- CSSP Koszalin,

- 19BZ/bdow Lublin,

- 18DZ/18bdow Siedlce,

- 25BKPow /7bkpow Tomaszów,

- 21BSP/16bsap Nisko,

- 9BWD/5bdow Kraków,

- CSWLąd Poznań,

- 14ppanc Suwałki (szkolenie w m. Bemowo Piskie).

• 13-14 maja

- 12BZ Szczecin,

- 1bz Lębork,

- CSiL Dęblin,

- 21BSP/14das Jarosław,

- 1psap Brzeg,

- 10Blog Opole,

- 4pplot Leszno,

- CSWIiCh Wrocław,

- -17BZ Międzyrzecz,

- CS MW Ustka,

- CSLog Grudziądz,

- 9BKPanc Braniewo,

• 27-28 maja

- CSAiU Toruń,

• 09-10 czerwca

- 6BPD/6bpd Gliwice,

- 6BPD/18bpd Bielsko Biała,

- 6BPD/16bpd Kraków.

• Turnus rezerwowy - 27-28 maja (2-dniowy w ramach 1 etapu, sobota - niedziela) - dla jednostek wojskowych, w których nie osiągnięto limitu 50 chętnych.

2. Etap szkoleniowy (14-dniowy w ramach 2 etapu sobota - sobota). Realizacja w 2 terminach:

• 16-29 lipca

- 10.BKPanc Świętoszów,

- 34BKPanc Żagań,

- 12BZ Szczecin,

- 1bz Lębork,

- CSAiU Toruń,

- 20BZ /2 bz Morąg,

- 18pr Białystok,

- CSiL Dęblin,

- 1BPanc Wesoła,

- 15BWD Sieradz,

- 21BSP/14das Jarosław,

- 6BPD /18bpd Bielsko Biała,

- 1psap Brzeg,

- 6BPD/16bpd Kraków,

- 4pplot / Leszno,

• 6-19 sierpnia

- CSWIiCh Wrocław,

- 17BZ Międzyrzecz,

- CSSP Koszalin,

- CS MW Ustka,

- CSLog Grudziądz,

- 9BKPanc Braniewo,

- 14ppanc Suwałki (szkolenie w m. Bemowo Piskie),

- 19BZ /bdow Lublin,

- 18DZ /18bdow Siedlce,

- 25BKPow /7bkpow Tomaszów,

- 21BSP/16bsap Nisko,

- 6BPD/6bpd Gliwice,

- 10Blog Opole,

- 9BWD/5bdow Kraków,

- CSWLąd Poznań.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej 

Trenuj jak żołnierz 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj