Prezentacja wyników badań PIG nt. występowania deformacji nieciągłych w Trzebini
2023-04-12

12 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wojewody Małopolskiego odbyło się trzecie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK) w sprawie występowania deformacji nieciągłych na terenie miasta Trzebinia. Podczas spotkania  zaprezentowane zostały kolejne wyniki badań, jakie od lutego prowadzi Państwowa Służba Geologiczna (PSG) działająca w ramach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach zadań państwowej służby geologicznej, na prośbę Głównego Geologa Kraju, wiceministra klimatu i środowiska dr. Piotra Dziadzio, Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi badania zapadlisk w rejonie oddziaływania KWK Siersza.

Pierwszy wstępny raport z 27 lutego 2023 roku z prac analitycznych PSG o deformacjach terenu w Trzebini obejmował obszar cmentarza komunalnego przy ulicy Jana Pawła II i tereny przyległe (łącznie 0,32 km2). W raporcie wskazano na występowanie 90 zapadlisk. Za najbardziej zagrożone określono wówczas południowe tereny cmentarza, ogródków działkowych oraz nasypu kolejowego, co w potwierdziło się w krótkim czasie poprzez powstanie uszkodzeń. Badania ukazały również zachodzące w ostatnich latach zjawisko wypiętrzania terenu, co ma związek z podnoszeniem się zwierciadła wód podziemnych, które również ma wpływ na powstawanie zapadlisk i jest obserwowane od czasu zaprzestania eksploatacji węgla.

Aby określić rejony najbardziej zagrożone zapadliskami, PIG-PIB wykonuje pełną inwentaryzację wszystkich zapadlisk, jakie zaistniały od początku eksploatacji węgla na obszarze KWK Siersza, ale szczególnie tereny, gdzie prowadzona była najpłytsza eksploatacja na głębokości pomiędzy 20 a 80 m. Analizowane są archiwalne zdjęcia lotnicze, numeryczne modele terenu pochodzące z lotniczego skaningu laserowego, prowadzone są terenowe prace kartograficzne oraz pomiary fotogrametryczne (z drona). Nowe zapadliska inwentaryzowane są za pomocą naziemnego skanera laserowego. Przykłady tak wykonanych prac zaprezentowano podczas Zespołu.

Zasadniczym jednak tematem trzeciego posiedzenia WZZK była prezentacja, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wiceministra Piotra Dziadzio, kolejnych wyników badań przeprowadzonych na większym obszarze oddziaływania KWK Siersza, gdzie liczba zidentyfikowanych miejsc wystąpienia potencjalnych zapadlisk wzrosła do 481.

W tym obszarze  wyznaczono 38 zapadlisk, które zlokalizowane są w odległości do 20 m od wszelkich zabudowań, co dodatkowo podkreśla wagę szybkiego przekazywania informacji członkom Zespołu oraz opinii publicznej, a szczególnie mieszkańcom Trzebini.

Obserwowane w ostatnich latach zdarzenia zapadliskowe w Trzebini lokalizowane są w przeważającej części w miejscach, gdzie dochodziło już wcześniej do zapadlisk. Uaktywnienie zapadlisk w ostatnim czasie (np. zapadlisko z 26 marca 2023 r. oraz z 7 kwietnia 2023 r.) potwierdzają tezę o największym zagrożeniu w miejscach starych, zasypanych form zapadliskowych.

Prowadzane badania wskazują również, że zapadliska występują poza granicami obszarów udokumentowanej płytkiej eksploatacji. Korelacja danych zapadliskowych z mapą miąższości nadkładu karbonu wskazuje, że wydobycie węgla kamiennego z płytkich pokładów mogło odbywać się również poza miejscami udokumentowanej płytkiej eksploatacji w wyniku niekontrolowanej eksploatacji, ale też w niektórych przypadkach mogą mieć one inną genezę, np. krasową.

Podczas posiedzenia Zespołu wskazano, że do obszarów objętych już wcześniejszymi komunikatami o występowaniu ryzyka zapadlisk, to jest rejonu cmentarza, ogródków działkowych, nasypu kolejowego, dołączyć należy rejon ul. Górniczej, Jana Pawła II (zwłaszcza rejon obecnie nieistniejącego osiedla górniczego) oraz rejon osiedla Misiury, które znajdują się w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań oraz stare zlikwidowane formy zapadliskowe w rejonie ul. Młyńskiej. Znaczna część zapadlisk znajduje się w obszarach leśnych i będą wymagały dalszych obserwacji oraz komunikatów o możliwości wystąpienia zapadlisk w kompleksach leśnych.

Poinformowano uczestników Zespołu o tym, że badania terenowe wskazują , że niektóre zapadliska są związane z zapadaniem się starych szybów wraz z infrastrukturą techniczną (np. szyb Zofia oraz szyby w rejonie os. Trentowiec) oraz że zapadliska powstające pod nasypem kolejowym powodują utratę jego podstawy, co przyczynia się do powstawania osuwisk w tym nasypie. Może to powodować osłabienie nasypu w przyszłości.

Z wynikami prac można zapoznać się na stronie www.pgi.gov.pl/zapadliska, gdzie są one cyklicznie aktualizowane. W dalszym ciągu działają alarmowe numery telefonów (12 290 13 85; 22 459 22 24), gdzie można zgłosić powstanie nowego zapadliska. Zgłoszenie takie można wysłać również mailowo na adres zapadliska@pgi.gov.pl. Każde takie zgłoszenie kończy się przyjazdem w teren pracowników Centrum Geozagrożeń PIG-PIB, którzy przeprowadzają prace inwentaryzacyjne.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

20230412 Trzebinia Sztab MUW20230412 Trzebinia Sztab MUW 20230412 Trzebinia Sztab MUW 20230412 Trzebinia konferencja MUW 20230412 Trzebinia konferencja MUW 20230412 Trzebinia konferencja MUW 20230412 Trzebinia konferencja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj