PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają przetarg na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz
2023-04-03

Coraz wyraźniej maluje się przyszłość komfortowej podróży koleją po południowej Małopolsce. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły dziś przetarg na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – odcinek D: Limanowa – bocznica Klęczany (bez stacji Limanowa). W briefingu ogłaszającym tę decyzję udział wzięli I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konsekwentnie likwidujemy zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Potwierdzeniem tego jest realizacja projektu Podłęże-Piekiełko, który składa się zarówno z modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz, jak i budowy nowej linii między podkrakowskim Podłężem na południe. To projekt, który zmieni układ komunikacyjny Małopolski – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Modernizacja trasy Chabówka – Nowy Sącz, to niezwykle ważna inwestycja, która zwiększy dostępność komunikacyjną oraz wzmocni znaczenie i atrakcyjność kolei w regionie. Ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie prac oznacza, że jesteśmy coraz bliżej realizacji celu przedsięwzięcia i tym samym spełnienia oczekiwań mieszkańców – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykorzystanie trakcji kolejowych jako środka transportu dla osób i rzeczy to nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort i szybkość. To wreszcie działanie proekologiczne. Nie ulega wątpliwości także, że nowoczesne i sprawne połączenie na trasie Chabówka – Nowy Sącz będzie silnym wzmocnieniem potencjału gospodarczego i turystycznego całego regionu i poszczególnych terenów, przez które przebiega. Systematyczne usprawnianie, modernizowanie i rozbudowywanie sieci połączeń kolejowych jest jednym ze strategicznych zadań koniecznych dla rozwoju Małopolski. Tym bardziej cieszy dzisiejsza wiadomość – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Inwestycja zapewni powrót pociągów na trasę po ponad 20 latach i zwiększy możliwości podróżowania ekologicznym środkiem transportu.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” jest częścią zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2023-2028.

W grudniu 2022 r. rozstrzygnięto przetargi na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej nr 104: odcinka A1 Chabówka – Rabka Zaryte oraz odcinka E bocznica Klęczany – Nowy Sącz. W połowie lutego 2023 r. ogłoszony został przetarg na odcinek A2 Rabka Zaryte – Mszana Dolna. Dziś dołożona został wykonany kolejny krok w postaci ogłoszonego przetargu na odcinek D: Limanowa – bocznica Klęczany.

W trakcie realizacji jest umowa na zaprojektowanie i budowę podstacji trakcyjnej PT Mszana Dolna oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych PT Limanowej, PT Pisarzowej i PT Przymłynie.

Nowa jakość podróży

Dzięki modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz zwiększy się dostępność południowej Małopolski w ruchu pasażerskim i towarowym, co wpłynie na pobudzenie gospodarki. Poprawią się bezpieczeństwo oraz komfort jazdy i obsługi pasażerów. Czas przejazdu pomiędzy Nowym Sączem a Chabówką skróci się do około 1 h.

- O linię Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna od wielu lat zabiegali również sami mieszkańcy. Proces przygotowania kolejnych etapów inwestycji wymagał skrupulatnej, wytężonej pracy wielu podmiotów i organów. Inwestycja ta podniesie komfort podróży także na trasie Kraków – Zakopane i Kraków – Nowy Sącz. Na tych odcinkach oczekuje się, że czas przejazdu osiągnie odpowiednio: mniej niż 2 h i mniej niż 1 h. Miejscowości turystyczne zyskają lepsze połączenia, zwiększy się dostępność mieszkańców miejscowości zlokalizowanych wzdłuż nowej linii komunikacyjnej – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wśród zakładanych efektów całości inwestycji wymienić można także:

• lepsze połączenie regionów południowej Małopolski z dużymi aglomeracjami (w tym z Krakowem);

• zwiększenie rangi przemysłowo-gospodarczej Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala;

• stworzenie korzystnych warunków dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne;

• wypełnienie luki w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Ogromny zakres prac

„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” to przedsięwzięcie, którego wartość szacuje się na około 10 miliardów złotych.

W ramach przebudowy, rozbudowy i budowy linii kolejowej nr 104 zaplanowano wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:

• kompleksową wymianę torów ze wzmocnieniem podtorza na długości ok. 60 km;

• budowę estakady w Limanowej oraz dwóch tuneli (rejon miejscowości Pisarzowa oraz Piekiełko);

• kompleksową przebudowę dziesięciu przystanków osobowych oraz 6 stacji kolejowych;

• przebudowę oraz budowę nowych obiektów inżynieryjnych;

• budowę i przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych, przystosowanych do obecnych standardów i przepisów obowiązujących na nowych liniach kolejowych;

• elektryfikację linii kolejowej.

Konieczna jest także rozbiórka istniejących peronów m.in. na przystanku osobowym Pisarzowa, Męcina, Chomranice oraz budowa nowych peronów wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Niektóre odcinki wymagają także zabezpieczenia skarp i osuwisk.

Wniosek o ustalenie linii kolejowej dla zadania pn. „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321)” inwestor – PKP PLK – złożył do Wojewody Małopolskiego 25 stycznia 2023 r. Wniosek ten następnie był przez inwestora uzupełniany. Na chwilę obecną wszystkie strony zostały poinformowane o wszczęciu postepowania o ustaleniu linii kolejowej i mogą odnieść się w ramach prowadzonego postepowania o lokalizację inwestycji.


20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK 20230403 Konferencja PLK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj