By każdy miał śniadanie wielkanocne. Wyniki konkursu Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu polityki społecznej
2023-03-31

38 projektów otrzymało środki z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach pierwszego w tym roku otwartego konkursu ofert na wsparcie dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotacje zostaną przeznaczone m.in. na organizację śniadań wielkanocnych dla potrzebujących. Łącznie dofinansowanie wyniesie 350 tys. zł.

– Pomoc żywnościowa osobom ubogim i bezdomnym, obóz integracyjno-terapeutyczny na rzecz dzieci w trudnej sytuacji, paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych, organizacja wyjazdu integracyjno-okolicznościowego dla seniorów, zajęcia usprawniające dla osób z deficytami rozwojowymi – to przykłady projektów, które otrzymały środki z budżetu Wojewody Małopolskiego w ramach pierwszego w tym roku otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej. Wśród organizacji, do których trafi dofinansowanie, są m.in.: Stowarzyszenie Odra-Niemen - Oddział Małopolski, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej, Polski Związek Głuchych – Oddział Małopolski oraz Zgromadzenie Braci Albertynów. To łącznie 38 organizacji, które w swojej działalności kierują się szlachetnością i empatią. Niosą pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Dziękuję za to, że pełnicie swoją ważną i potrzebną misję – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zadanie konkursowe realizowane będzie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku.

W ubiegłym roku na realizację programów pomocy społecznej dla Małopolan, w tym na zorganizowanie śniadania wielkanocnego lub wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych i pomoc najbardziej potrzebującym, wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznaczył 888,5 tys. zł. Kwota ta trafiła do 48 organizacji na realizację 78 projektów. Dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego projekty pozwoliły na objęcie pomocą ponad 9,6 tys. osób.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogły ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Wykaz projektów, które zakwalifikowały się do udzielenia dotacji w ramach I otwartego konkursu ofert w 2023 roku

Więcej informacji: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=organizacje_pozarzadowe

20230331 Wyniki I Konkursu Wojewody Małopolskiego 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj