Wręczenie promes na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego
2023-03-31

Dobre wiadomości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego. Odebrali dzisiaj promesy na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Trafi do nich łącznie 17 wozów – 1 ciężki, 10 średnich i 6 lekkich. Potwierdzenie dofinansowania przekazał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W spotkaniach wzięli udział małopolscy parlamentarzyści: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz posłowie: Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak.


Powiaty tarnowski i dąbrowski

4 wozy trafią do jednostek z powiatu tarnowskiego: 2 średnie do Łętowic i Zakliczyna oraz 2 lekkie do Poręby Radlnej i Ryglic. Ich łączna wartość wynosi 2,7 mln zł.

Pozostałe 2 wozy wzbogacą jednostki powiatu dąbrowskiego. Druhowie ze Szczucina zakupią pojazd ciężki o wartości 1,25 mln zł, a z Wójciny lekki za 400 tys. zł.

– Mieszkańcy gmin: Wierzchosławice, Tarnów, Zakliczyn, Ryglice, Szczucin i Mędrzechów będą jeszcze lepiej zabezpieczeni na wypadek nagłych zdarzeń. Dzięki rządowemu dofinansowaniu i wsparciu, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości regularnie udziela małopolskim jednostkom OSP, możliwy będzie zakup 6 wozów strażackich dla druhów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego. Inwestycje w bezpieczeństwo to nasz priorytet – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Powiaty bocheński, brzeski, proszowicki i wielicki


Jednostki z powiatu bocheńskiego wzbogacą się o 4 nowe wozy o łącznej wartości 3,25 mln zł. Do OSP Wola Drwińska, Tarnawa i Lipnica Murowana trafią wozy średnie, natomiast do OSP Kamionna wóz lekki.

Trzy nowe pojazdy strażackie zasilą jednostki z powiatu brzeskiego. Dwa lekkie wozy zakupią OSP Ujście Solne i Łęki, a Jaworsko – jeden średni. Łączna wartość pojazdów to 1,75 mln zł.

Do jednostek Koszyce i Klimontów z powiatu proszowickiego trafią 2 średnie wozy o łącznej wartości 1,9 mln zł.
 
Dwa średnie wozy zyskają także jednostki z powiatu wielickiego – Podłęże oraz Grabie. Łączna wartość samochodów dla tych jednostek wyniosła również 1,9 mln zł.

– Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają się z czego cieszyć. Dzięki dofinansowaniu zakupionych zostanie 11 wozów o łącznej wartości 8,8 mln zł dla druhów i druhen z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego. Zasilą one już na ten moment imponującą flotę 2453 samochodów pożarniczych będących w posiadaniu małopolskich OSP – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


62 wozy strażackie dla Małopolski


Pod koniec lutego o wynikach dofinansowania dla OSP poinformował sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Do jednostek OSP w całej Polsce trafi 675 nowych pojazdów, w tym 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

– W naszym województwie dofinansowanie daje możliwość zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych: 4 ciężkich, 42 średnich i 16 lekkich. Bezpieczeństwo Małopolan jest dla nas najważniejsze. Doposażanie strażaków zawsze było istotnym elementem wspierania ich pracy, za którą codziennie jesteśmy wdzięczni. W szczególności za tę gotowość i sprawność, które zawsze widzimy w akcjach ratowniczych z udziałem druhów: zarówno przy pożarach, powodziach, jak i wypadkach drogowych – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP. Dla porównania w ubiegłym roku w skali Polski zakupiono 533 nowe wozy, podczas gdy w roku 2014 było ich jedynie 229.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. Środki rozdysponowane są m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wsparcie dla ochotników


1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. To pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Promesy Tarnów Promesy Tarnów Promesy Tarnów Promesy Tarnów Promesy Tarnów Promesy Tarnów Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia OSP powiat tarnowskiOSP powiat dąbrowskiOSP powiat bocheńskiOSP powiat brzeskiOSP powiat proszowickiOSP powiat wielicki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj