Wręczenie promes na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego
2023-03-29

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju przedstawiciele OSP z powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego odebrali dziś promesy potwierdzające przyznanie rządowych środków na zakup nowych wozów strażackich. Promesy wręczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli także sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka oraz posłowie Anna Paluch i Patryk Wicher.

Do jednostek OSP z powiatu nowotarskiego trafią 4 wozy strażackie, a dofinansowanie opiewa na łączną kwotę 4,1 mln zł. Jednostka Chochołów zakupi pojazd ciężki, natomiast jednostki: Orawka, Spytkowice oraz Ochotnica Dolna pojazdy średnie.

Jednostki OSP z powiatu limanowskiego wzbogacą się o 4 nowe pojazdy. Dzięki łącznemu dofinansowaniu w wysokości 2,7 mln zł możliwy będzie zakup 2 średnich pojazdów dla jednostek Mszana Górna i Szyk oraz 2 lekkich pojazdów dla jednostek Stara Wieś i Skrzydlna.

Powiat tatrzański otrzymał zaś środki w łącznej wysokości 2,2 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu jednostkę Suche zasili pojazd ciężki, a jednostka Gliczarów Dolny powiększy swoje zasoby o pojazd średni.

– Małopolskie OSP mają w swoich zasobach 2453 samochody pożarnicze. Ta liczba pokazuje siłę oraz możliwości tej formacji. Dlatego też polski rząd nie ustaje w regularnym wspieraniu i rozwijaniu tego potencjału. Dziś przekazujemy jednostkom z powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego promesy opiewające łącznie na 9 mln zł. Te niebagatelne środki pozwolą na zakup 10 pojazdów strażackich, w tym 2 ciężkich, 6 średnich i 2 lekkich. Na południu Małopolski często występują trudne warunki. Wszyscy mamy w pamięci pożar w Nowej Białej, ale też powodzie, które przechodziły przez teren Podhala i Limanowszczyzny czy wypadki drogowe na drogach prowadzących w stronę Tatr. To niejednokrotnie druhowie OSP są pierwsi na miejscu takich zdarzeń, za co należy się im wielkie podziękowanie. Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze to nowa jakość i większe poczucie bezpieczeństwa zarówno strażaków podczas służby, jak i przede wszystkim mieszkańców – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


62 wozy strażackie dla Małopolski


Pod koniec lutego o wynikach dofinansowania dla OSP poinformował sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Do jednostek OSP w całej Polsce trafi 675 nowych pojazdów, w tym 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

– W Małopolsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinansowania dla zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych. Do małopolskich jednostek OSP trafią 4 ciężkie, 42 średnie i 16 lekkich wozów – przypomina wicewojewoda Mateusz Małodziński.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP. Dla porównania w ubiegłym roku w skali Polski zakupiono 533 nowe wozy, podczas gdy w roku 2014 było ich jedynie 229.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.


Wsparcie dla ochotników


1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. To pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP Promesy OSP OSP powiat nowotarskiOSP powiat limanowskiOSP powiat tatrzański
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj