Podpisanie umów z samorządami z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2023-03-17

Ponad 34,4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafi do samorządów z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał dziś z samorządowcami I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W spotkaniach brali udział małopolscy parlamentarzyści Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko.

Powiaty bocheński i brzeski

Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały w tej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 7 mln zł. Sam samorząd powiatu otrzymał niemal połowę tej kwoty – 3 218 431,42 zł – dzięki czemu rozbuduje drogę powiatową nr 2095K w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna. Pozostałe samorządy z powiatu otrzymały do podziału ponad 3,8 mln zł na realizację zadań:

• gmina Rzezawa – „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82” – 1 703 257 zł;

• gmina Trzciana – „Remont drogi gminnej 580497K Trzciana - Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana” – 241 702,36 zł;

• gmina Bochnia – „Remont drogi gminnej 581104K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec” – 1 859 204,17 zł.

– 4 zadania, ale jakże istotne dla mieszkańców powiatu bocheńskiego! Dzięki przekazanym środkom rozbudowane i wyremontowane zostaną odcinki dróg lokalnych o długości ponad 2 km, z czego niemal kilometr stanowi bocheńska droga gminna w miejscowości Siedlec. Zdecydowaną większość na mapie drogowej Polski stanowią drogi samorządowe, z których codziennie korzystają mieszkańcy. Dlatego tak ważne jest dbanie o ich dobry stan techniczny – aby wszyscy korzystający z nich użytkownicy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Polski rząd zmienił wizerunek dróg lokalnych, do czego niezaprzeczalnie przyczynił się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Do samorządów z powiatu brzeskiego natomiast trafi pula ponad 8,7 mln zł na realizację 5 zadań:

• powiat brzeski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska, gmina Dębno” – 4 496 442 zł;

• gmina Brzesko – „Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1 +690,00 w miejscowości Mokrzyska” – 460 239 zł;

• gmina Dębno – „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km od 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska” – 3 409 884,45 zł;

• gmina Szczurowa – „Remont drogi gminnej Szczurowa – Brzezinki – Wola Przemykowska nr 250531K w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa” – 144 801,69 zł;

• gmina Szczurowa – „Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków” – 192 926,59 zł;

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to sprawa priorytetowa. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg wiele małopolskich dróg będzie miało szansę na modernizację, tak aby poruszanie się po nich było wygodne i przede wszystkim bezpieczne. Powiat brzeski za niemal 4,5 mln zł przebuduje ponad 4,8 km drogi powiatowej przebiegającej przez Jadowniki i Porąbkę Uszewską. Jedno z większych dofinansowań otrzymała także gmina Dębno – ponad 3,4 mln zł – na przebudowę drogi w Woli Dębińskiej – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Powiaty tarnowski i dąbrowski

Na realizację dwunastu inwestycji samorządy z powiatu tarnowskiego otrzymały do podziału znacznie ponad 13,5 mln zł. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się:

• powiat tarnowski – „Rozbudowa drogi powiatowej 1357K w km od 13+062,75 do km 13+244,70 (obiekt mostowy w km 13+137,22 do km 13+145,38), w miejscowości Zalasowa” – 4 529 052,94 zł;

• gmina Skrzyszów – „Przebudowa drogi gminnej G200572K w km od 0+000 do km 0+719,21 w miejscowości Ładna” – 1 194 193 zł;

• miasto Tarnów – „Budowa drogi gminnej ul. Mrożka w km 0+003,00 do 0+166,75 w miejscowości Tarnów” – 752 119 zł;

• gmina Szerzyny – „Remont drogi gminnej nr 200606K Szerzyny Podlesie w km od 3+260 do km 4+490 w miejscowości Szerzyny” – 1 608 618,79 zł;

• gmina Żabno – „Remont drogi gminnej ul. Św. Jana 203477K w km od 0+503 do km 1+532 w miejscowości Żabno” – 839 297,53 zł;

• gmina Wojnicz – „Remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulicy Krakowskiej w Wojniczu) w km od 0+000 do 0+800 w miejscowości Wojnicz” – 1 768 854,60 zł;

• gmina Wojnicz – „Remont drogi gminnej 203267K w km od 0+000 do 0+690 w miejscowości Łukanowice” – 531 270,74 zł;

• gmina Rzepiennik Strzyżewski – „Przebudowa drogi gminnej nr 200517K w km od 0+000 do 0+745 w miejscowości Turza” – 550 237 zł;

• gmina Ryglice – „Przebudowa drogi gminnej 204025K w km od 0+000 do km 0+795 w miejscowości Zalasowa” – 435 325 zł;

• gmina Tarnów – „Remont drogi gminnej nr 201644K w km 1+148 do km 2+730 w miejscowości Zawada” – 709 576,46 zł;

• gmina Tarnów – „Przebudowa drogi gminnej nr 201469K w km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Błonie” – 405 392,19 zł;

• gmina Wierzchosławice – „Remont drogi gminnej nr K202544 w km 0+000 – 0+560 w miejscowości Łętowice” – 219 074 zł.

– Samorządy z powiatu tarnowskiego znajdują się wśród tych, które w rozstrzygniętej właśnie tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały jedne z wyższych dofinansowań. Dzięki tym środkom poprawi się stan niemal 8,8 km dróg. Największe wsparcie, ponad 4,5 mln zł dla samorządu powiatu, pozwoli rozbudować drogę powiatową w Zalasowej. Gmina Wojnicz na dwa zadania otrzymała ponad 2,3 mln zł, co przełoży się na wyremontowanie prawie 1,5 km dróg. Dwie inwestycje zrealizuje także gmina Tarnów, która otrzymała na remont i przebudowę prawie 1,9 km gminnych traktów przeszło 1,1 mln zł – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Do samorządów z powiatu dąbrowskiego trafi natomiast pula 5 145 393,25 zł na realizację 6 zadań:

• powiat dąbrowski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328K w km 1+535,00 – 2+060,00 w miejscowości Dąbrowa Tarnowska” – 3 229 081,77 zł;

• gmina Gręboszów – „Remont drogi gminnej K180123 w km 0+000 – 0+329 w miejscowości Żelichów” – 261 092,46 zł;

• gmina Olesno – „Remont drogi gminnej nr 180175K w km 3+200 – 4+085 w miejscowości Oleśnica” – 163 467,65 zł;

• gmina Olesno – „Remont drogi gminnej nr 180186K w km 0+000 – 0+880 w miejscowości Wielopole-Bucze” – 130 119,41 zł;

• gmina Dąbrowa Tarnowska – „Remont drogi gminnej nr 180513K „Dąbrowa Tarnowska – Nieczajna Górna" w km 0+000 – 1+734 w miejscowości Nieczajna Górna i miejscowości Szarwark” – 788 562,65 zł;

• gmina Dąbrowa Tarnowska – „Remont drogi gminnej nr 180512K „Gruszów Wielki, droga Zarzecze – Stara Wieś" w km 0+000 – 1+292 w miejscowości Gruszów Wielki” – 573 069,31 zł.

– Podpisane dziś umowy to gwarancja poprawy jakości życia Małopolan. Inwestujemy w drogi lokalne, bo są one gwarantem zrównoważonego rozwoju. Samorząd powiatu dąbrowskiego na przebudowę drogi powiatowej otrzymał ponad 3,2 mln zł. Gmina Dąbrowa Tarnowska zrealizuje dwa zadania za łączną kwotę prawie 1,4 mln zł i w ten sposób wyremontuje ponad 3 km dróg. Również gmina Olesno wyremontuje dwie drogi, na co uzyskała dofinansowanie w wysokości prawie 294 tys. zł – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok

Jeszcze przez niewiele ponad 2 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Samorządy w ramach zadań będą miały również lub wyremontować szansę przebudować lub wyremontować już istniejące przejścia, drogi i perony, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa. Zachęcam samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze i skorzystania z możliwości, jakie daje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.

20230317 rfrd 20230317 rfrd 20230317 rfrd 20230317 rfrd 20230317 rfrd 20230317 rfrd Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski Umowy RFRD bocheński-brzeski 20230317 rfrd grafika 1qq20230317 rfrd grafika 1111111120230317 rfrd grafika 1120230317 rfrd grafika 1111
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj