Żołnierze Niezłomni – wzór patriotyzmu i walki o niepodległość
2023-03-01

To oni stawiali opór sowietyzacji ówczesnej Polski. W kraju z szerzącą się propagandą stworzyli prężną, zbrojną konspirację antykomunistyczną. Niepodległość Ojczyny stanowiła dla nich pierwszorzędną wartość, za którą byli gotowi oddać życie. Za bohaterskie działania Żołnierzy Wyklętych należy im się wieczna pamięć i szacunek.


Krakowskie uroczystości

Dziś, 1 marca, po raz kolejny wspominamy bohaterskie działania Żołnierzy Niezłomnych, oddając im cześć. Krakowskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowali: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana Kazimierz Cholewa.

Rozpoczęły się one od mszy świętej w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Następnie uczestnicy przemaszerowali do parku Jordana, gdzie w Galerii Wielkich Polaków złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach Niezłomnych. Podczas uroczystości został także odczytany Apel Pamięci, a kompania honorowa wykonała salwę honorową.


Niezłomni są synami i córkami Narodu Polskiego


– Przywołujemy pamięć o żołnierzach, którzy walcząc po II wojnie światowej z bronią w ręku, przeciwstawiali się usilnie narzuconej władzy komunistycznej. Celem zrzucenia jarzma sowieckiej okupacji aktywnie działało polskie podziemie niepodległościowe, w którym walczyło ok. 120-180 tys. Polaków. Ta niemała liczba pokazuje, iż w naszej bogatej i mocno doświadczonej historii nie brakowało patriotów, ludzi odważnych i niezłomnych. Dziś, choć nie znamy ich wszystkich z imienia i nazwiska, nie pozostają bezimienni. Są synami i córkami Narodu Polskiego, oddanymi najdroższej Ojczyźnie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Bohaterom należy się cześć i chwała. Taka jednoznaczna powinna być polska polityka historyczna


Inicjatywę ustawodawczą w zakresie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” podjął w 2010 roku śp. prezydent prof. Lech Kaczyński. Ustawa o nowym święcie został przyjęta rok później.

W uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy prezydent Kaczyński napisał:
Ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

– Warto przywołać wypowiedziane kiedyś przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego słowa: „Druga konspiracja była aż w istocie po kres Ludowej Polski w sensie pamięci zapomniana. Raz może padło stwierdzenie, że to też byli Polacy i to wszystko. To wszystko przez ponad 40 lat, dlatego też dziś musimy na nich skupić się szczególnie, także dlatego, że pierwsze lata III RP także dziwnie omijały ten okres, omijały w imię niesłusznych interesów, w imię pojednania z tymi, którzy w tamtych czasach walczyli często aktywnie po drugiej stronie. Pojednanie narodowe jest rzeczą słuszną, ale pojednanie musi być oparte o sprawiedliwość”. Okres omijania tematu Żołnierzy Niezłomnych szczęśliwie się skończył. Stali się stałym i trwałym elementem naszej pamięci narodowej. Święto 1 marca jest świętem narodowym – świętem całego narodu. Bohaterom należy się cześć i chwała. Trzeba mieć „tak” za „tak”, „nie” za „nie”. Taka jednoznaczna powinna być polska polityka historyczna – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Sztafeta pamięci


– Mam ogromną nadzieję, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych złączy wszystkich Polaków wokół idei i tradycji niepodległościowych. Wierzę, iż wychowanie nowej generacji Polaków, świadomych swojej historii i tożsamości narodowej, zależy w dużej mierze od dzielenia się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Tym, którzy nie ulegli przemocy i pokusie dostosowania się do panującej władzy komunistycznej, winniśmy pamięć i szerzenie prawdy historycznej. Pielęgnowanie tradycji, przywoływanie faktów z dziejów Polski to nasza powinność i obowiązek. W ten sposób oddajemy hołd poległym oraz wypełniamy postawione przed nami zadanie – służbę Bogu i ludziom – mówił wojewoda Kmita.


Małopolska pamięta


Pamięć Żołnierzy Niezłomnych uczczono w wielu miejscach w całej Małopolsce. I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz uczestniczył wczoraj w uroczystościach na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Kierownik delegatury MUW w Tarnowie Bogusław Kania w imieniu wojewody będzie dziś obecny na popołudniowych uroczystościach w Radłowie.

– Wspólnie oddajemy cześć Bohaterom antykomunistycznego podziemia. Dzięki Nim żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Polsce. Pamiętamy! – podkreśla I wicewojeowda małopolski Ryszard Pagacz.


***
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca, w rocznicę zamordowania przez komunistów ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – żołnierza ZWZ-AK, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także sześciu innych działaczy WiN.

UB aresztował ppłk. Cieplińskiego 27 listopada 1947 r. w Zabrzu. Został poddany okrutnemu, trwającemu niemal trzy lata, śledztwu w więzieniu mokotowskim. 14 października 1950 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na pięciokrotną karę śmierci. 1 marca 1951 r., wraz z sześcioma współpracownikami, został rozstrzelany. Ciało pogrzebano w kwaterze „Ł” cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. W 2007 r. ppłk Ciepliński został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, w 2013 r. – pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Źródło: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/179479,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Kalendarium-wydarzen-w-Krakowie-i-Mal.html  

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/polityka-historyczna/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci

20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Żołnierze Wyklęci - Tarnów Żołnierze Wyklęci - Tarnów 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 20230301 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj