Kolejne środki w ramach Funduszu Autobusowego przyznane
2023-02-28

Kolejnych 10 wniosków małopolskich samorządów zostało zakwalifikowanych do objęcia w roku 2023 dofinansowaniem w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Tym samym łączna kwota, która trafi do Małopolski tylko w ramach tegorocznej edycji programu, może osiągnąć rekordowy poziom ponad 54 mln zł!

Dodatkowa pula, dodatkowa szansa
23 stycznia 2023 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy na dofinansowanie z FRPA w roku 2023. Wnioski można było składać do 10 lutego 2023 r. Dodatkowa kwota przyznana dla województwa małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w roku 2023 wynosiła 1 662 643,94 zł.

Wnioski mogli składać właściwi organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

W wyniku oceny merytorycznej do objęcia dopłatą zostało zakwalifikowanych 10 wniosków, 8 wniosków gminnych oraz 1 wniosek powiatu. Niepełną dopłatą może zostać objęty wniosek samorządu województwa małopolskiego (249 348,08 zł).

W wyniku dodatkowego naboru w 2023 r. zawartych zostanie 9 umów z organizatorami transportu zbiorowego na 13 linii autobusowych (12 linii gminnych i 1 linia powiatowa), o łącznej długości 372,56 km, objętych dopłatą w wysokości 1 373 295,86 zł.

Najwięcej linii planuje uruchomić gmina Krzeszowice – 3 linie: Krzeszowice-Dębnik-Krzeszowice o długości 12,40 km, Krzeszowice-Miękinia-Nowa Góra-Krzeszowice o długości 23,00 km oraz najdłuższa spośród wszystkich wnioskowanych linia Krzeszowice-Nawojowa Góra-Frywałd-Sanka-Krzeszowice o długości 31,00 km.

To już rekord
Początkowo wysokość środków przyznanych na 2023 rok przewidzianych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla całego województwa małopolskiego wynosiła 41 379 656,08 zł. Po zwiększeniu środków przez Ministra Infrastruktury łączna kwota dopłat na 2023 rok wyniosła 52 370 003,80 złotych. Z uwzględnieniem kolejnej puli w ramach dodatkowego naboru kwota ta dla Małopolski przekroczyła 54 mln zł!

Dzięki tym środkom w Małopolsce uruchomione zostaną 293 nowe linie komunikacyjne o łącznej długości ponad 8,4 tys. km.

- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to program, który mówi „stop” wykluczeniu komunikacyjnemu. Rekordowe środki, które trafią w 2023 roku do Małopolski, to szansa, aby niwelować takie białe plamy, aby wyrównywać szanse. To niezwykle ważne, że program w tym roku cieszył się tak znacznym zainteresowaniem samorządów. Dzięki środkom na 2023 rok w Małopolsce uruchomione zostaną 293 nowe linie komunikacyjne o łącznej długości ponad 8,4 tys. km. To doskonała wiadomość dla mieszkańców! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z roku na rok coraz większe zainteresowanie samorządów

W 2019 roku wsparcie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku już 105 linii. W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem zrealizowało 43 organizatorów na 167 liniach autobusowych. W ramach dwóch naborów w 2022 roku zawarliśmy w Małopolsce 72 umowy z organizatorami transportu zbiorowego na łączną kwotę ponad 37,4 mln zł. Umowami tymi objętych było 245 linii autobusowych, czyli znacząco więcej niż rok wcześniej.

- W tym roku liczba linii komunikacyjnych objętych dofinansowaniem zbliży się do 300, co pokazuje, że Fundusz Autobusowy był strzałem w dziesiątkę – dodaje wojewoda Kmita.

Wyniki naboru: https://muw.pl/default.aspx?page=dla_samorzadow

Więcej informacji o Funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych


20230228 FA 20230228 FA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj