„Sportowa Polska” w Małopolsce
2023-02-27

Program „Sportowa Polska” jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego głównym zadaniem jest dofinasowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi w całej Polsce. Poznaliśmy ostatnie wyniki naboru w programie.

– W ramach ostatniej tury rozstrzygnięć wyłonionych zostało 60 podmiotów w całej Polsce, które otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 96 mln zł! Całościowe środki przeznaczone na program „Sportowa Polska” – edycja 2022 przekroczyły 356 mln zł. Jestem niezmiernie dumny, że jako pełnomocnik rządu Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw infrastruktury sportowej mogę mieć swój wkład w jej rozwój w całej Polsce! Atrakcyjna i ogólnodostępna infrastruktura sportowa to klucz do aktywnego spędzania czasu, a tym samym klucz do zdrowia i rozwoju – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch.

To kolejne i zarazem ostatnie rozstrzygnięcia w ramach zeszłorocznej edycji programu „Sportowa Polska”. We wrześniu 2022 ukazały się wyniki dla 23 podmiotów na kwotę blisko 67 mln zł (więcej o tym tutaj), w październiku 2022 o dofinansowaniach dla 80 podmiotów na kwotę ponad 113 mln zł (więcej o tym tutaj), zaś w listopadzie 2022 o dofinansowaniach dla 31 podmiotów na kwotę ponad 44 mln zł (więcej o tym tutaj).

– Prawie 26 mln zł dofinansowania dla Małopolski z programu „Sportowa Polska” Ministerstwa Sportu i Turystyki to realizacja długo oczekiwanych przez samorządy inwestycji sportowych. Sport i aktywność dzieci i młodzieży to fundament zdrowego społeczeństwa. Obiekty sportowe i boiska są miejscem, gdzie społeczności lokalne integrują się poprzez sport, dlatego dofinansowanie tych miejsc ze strony ministerstwa jest tak ważne – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Samorządy z Małopolski jak zwykle nie zawodzą i korzystają z pomocy rządowej. Tym razem 14 jednostek z naszego województwa otrzyma dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bardzo dziękuję Panom Ministrom Jackowi Osuchowi i Andrzejowi Gutowi-Mostowemu za ciągłe wspieranie małopolskich samorządów. Dzięki zaangażowaniu i sprawności Panów działania w naszych małych ojczyznach powstają kolejne obiekty sportowe takie jak hale sportowe czy boiska. Tylko na ostatniej ogłoszonej liście jest 14 projektów inwestycyjnych, dla których łączne dofinansowanie sięga prawie 26 mln zł. Największe dofinansowanie w Małopolsce w ramach ostatniego rozdania na rok 2022 dostał powiat wadowicki – 3,5 mln zł. Dzięki tym środkom powstanie hala sportowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania zostały podzielone na trzy grupy:

• Obiekty szkolne: zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

• Modernizacja obiektów służących klubom sportowym: w ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

• Pozostałe obiekty ogólnodostępne: zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Program Sportowa Polska

Sportowa Polska jest flagowym programem Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej na terenie całego kraju. Funkcjonuje od 2018 roku. W latach 2018-2021 przyznano dofinansowania na realizację 926 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Edycja 2021 była rekordowa pod względem przyznanego łącznego dofinansowania. Udało się wesprzeć 305 zadań na łączną kwotę blisko 400 mln zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecia-w-programie-sportowa-polska-2022?fbclid=IwAR067DtTU7i7nPDey3JX8dvye4A-0XOYNEFCsbUWK1DFP4c_-RfZYiBdFWI

20230227 SPORTOWA POLSKA20230227 SPORTOWA POLSKA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj