Jubileuszowy „TADEK”
2023-02-25

Drużynowy zuchowy, wędrowniczy czy starszoharcerski, a także senior, partner lub komendant – to tylko wybrane z dwunastu kategorii, w których doceniono instruktorów i partnerów harcerstwa w corocznym plebiscycie „TADEK” organizowanym przez ZHP Chorągwi Krakowskiej. W Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyła się dzisiaj uroczysta gala podsumowująca, w której uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Co roku, z inicjatywy Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej wyróżniani są instruktorzy i partnerzy harcerstwa. Po raz dziesiąty w historii docenieni zostali ci, którzy w sposób szczególny wykazują się inicjatywą i oddaniem. Poprzez codzienną aktywność i zaangażowanie służą oni także przykładem, inspirując do działania wszystkich ze swojego otoczenia. Tak się złożyło, że ten jubileuszowy plebiscyt zbiegł się z wydarzeniami wyjątkowymi. Miniony rok toczył się w obliczu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Dzisiaj jest dobry czas, by po raz kolejny podziękować Państwu za gotowość do niesienia pomocy, która nie zna ograniczeń czasowych i nie obawia się mierzyć nawet z najtrudniejszymi z wyzwań. Sprawność tej współpracy i jej wysoka efektywność zasługują na szczególne uznanie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Harcerze byli zaangażowani m.in. w przygotowanie punktów wypoczynkowo-noclegowych na dworcu PKP w Krakowie. Włączyli się w szereg innych obszarów: koordynowali działania wolontariuszy, uczestniczyli w zadaniach logistycznych i aprowizacyjnych oraz prowadzili punkt obsługi uchodźców. Pod koniec marca w kompleksie Eximius Park w Zabierzowie utworzyliśmy kolejny punkt recepcyjny. Przystań ta dała poczucie bezpieczeństwa i możliwość wytchnienia ponad 130 osobom, w tym dzieciom. Cały czas na dworcu głównym działa punkt pomocy dla uchodźców. Harcerze, jak zawsze, stanęli na wysokości zadania i wykazując się ogromną empatią, pełnili całodobową służbę na rzecz naszych sąsiadów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas gali wojewoda Kmita otrzymał specjalną nagrodę SUPERTADEK. To wyróżnienie przyznawane jest osobie, która w sposób szczególny dba o wspieranie harcerskiego działania.

Kapituła składająca się z 7 osób, w tym m.in. komendanta Chorągwi, przedstawiciela Komendy Chorągwi, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, przedstawicieli zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, a także przedstawicieli Sądu Harcerskiego Chorągwi wybrała najbardziej zasłużonych instruktorów oraz partnerów, którzy wyróżnili się w 2022 roku.

Pod uwagę brane były między innymi: zaangażowanie, wkład pracy w rozwój gromad i drużyn, działanie na rzecz środowiska lokalnego, innowacyjność i dbałość o rozwój wychowanków. Doceniono także seniorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy nie tylko wspierają swoje środowiska, ale także aktywizują innych seniorów do działania.

Wreszcie, wyłoniony został laureat kategorii „Partner”. To specjalna kategoria plebiscytu dedykowana osobom, firmom lub instytucjom, które wspierają działalność ZHP Chorągwi Krakowskiej przez cały rok lub przy organizacji przedsięwzięć harcerskich.

Laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy i statuetki, które z pewnością będą dla nich wyjątkową motywacją do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska jest największą w Małopolsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, liczącą ponad 8 tysięcy członków, zrzeszonych w 22 hufcach na terenie Małopolski. Głównym celem jej działania jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy — stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju. Swoim codziennym działaniem harcerscy wychowawcy-wolontariusze wspierają młodych ludzi poprzez proponowanie im różnorodnych form aktywności, dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników. W ciągu roku harcerki i harcerze zdobywają sprawności na całe życie i uczą się m. in. postaw otwartości, braterstwa i służby, czego najlepszym przykładem jest natychmiastowe zaangażowanie w działania pomocowe podczas epidemii COVID-19 oraz na rzecz uchodźców z Ukrainy. Największymi wydarzeniami organizowanymi dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej są coroczne zimowiska i obozy, które nie tylko pozwalają na podsumowanie pracy czy zawiązanie nowych przyjaźni wśród rówieśników, ale przede wszystkim są możliwością przeżycia bezpiecznej, harcerskiej przygody na łonie natury.

Więcej na temat plebiscytu: https://tadek.krakowska.zhp.pl


11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek 11 20230225 NCK Tadek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj