Alarm co 11 minut i 18 sekund. Podsumowanie działań strażaków w 2022 roku
2023-02-21

W minionym roku małopolscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 11 minut i 18 sekund. 69% wyjazdów dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń, czyli np. wypadków, podtopień lub silnych wiatrów, 21% – pożarów. Co dziesiąty wyjazd związany był z fałszywym alarmem.

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się narada roczna podsumowująca pracę małopolskich strażaków w 2022 roku. W wydarzeniu udział wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny oraz małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
Obecnie w szeregach małopolskich jednostek PSP służy ponad 2 tys. strażaków, natomiast w OSP – ponad 50 tys.

– „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Ta strażacka dewiza stanowi priorytetowy cel działań wszystkich strażaków. Wspieracie zadania administracji państwowej i działacie na rzecz lokalnych społeczności. Praca strażaka to nieustająca misja. To zadanie trudne, ważne i potrzebne. Dziękuję za zaangażowanie, którego tak wielokrotnie doświadczali Małopolanie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolska Straż Pożarna rośnie w siłę

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości regularnie wspiera PSP i OSP. W minionym roku intensywnie rozbudowywaliśmy potencjał małopolskich jednostek Straży Pożarnej. Ponad 17 mln zł z środków rządowych przeznaczyliśmy na zakup 27 pojazdów i sprzętu dla PSP. Również ponad 17 mln zł skierowaliśmy na zakup 53 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP: 6 ciężkich, 37 średnich i 10 lekkich – mówi wojewoda Kmita.

3,6 mln zł wsparcia dla jednostek OSP pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom możliwy był zakup:

- 2 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- 3 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.


Inwestycje w młodych strażaków
- Wiemy, jak duży potencjał drzemie w młodym pokoleniu, dlatego wspieramy także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Inwestycje w młodych strażaków to inwestycje w bezpieczeństwo. Jesienią 2022 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki, doceniając rolę MDP, przeznaczył z rezerwy ogólnej budżetu państwa 25 mln zł na zakup sprzętu i doposażenie osobiste przyszłych druhów. To pierwsza tak duża dotacja dla tego typu organizacji. 724 Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym OSP z Małopolski przyznana została łączna kwota niemal 3,4 mln zł – przypomina wojewoda Kmita.

To nie jedyne wsparcie, jakie w ubiegłym roku otrzymały MDP. Małopolskie OSP zorganizowały 14 obozów, w których udział wzięło 630 uczestników. W ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ten cel przeznaczono łącznie 270 tys. zł.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Więcej o wsparciu MDP: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14385  

Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy

Po wybuchu wojny na Ukrainie strażacy – z ramienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity – koordynowali pomoc humanitarną dla uchodźców.

– Za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Przez minione 12 miesięcy strażacy aktywnie włączali się w pomoc uchodźcom. Byli zaangażowani w liczne działania humanitarne. Organizowali noclegownie, przekazywali sprzęt, dystrybuowali dary i pomagali w transporcie obywateli Ukrainy. Wojna nadal trwa. Pomoc strażaków jest nieoceniona. Serdecznie dziękuję za Wasze poświęcenie i ofiarność. Proszę przyjąć wyrazy uznania za codzienną służbę, ale także empatię wobec drugiego człowieka – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Interweniują i zapobiegają


W 2022 roku na terenie województwa małopolskiego miało miejsce 46 499 zdarzeń, do których wzywano strażaków, w tym:
- 9 808 pożarów,  
- 32 239 miejscowych zagrożeń,
- 4 452 alarmów fałszywych.

Liczba czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2022 roku wyniosła:
- w obiektach użyteczności publicznej – 1454,
- w obiektach zamieszkania zbiorowego – 841,
- w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych – 290,
- w obiektach produkcyjnych i magazynowych – 974,
- w gospodarstwach rolnych – 15,
- w lasach – 77,
- w obiektach wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 471.

Szkolenia

Strażacy bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Trudne warunki pracy wymagają systematycznych szkoleń. Aby być stale gotowym do działania, uczestniczą w różnych akcjach edukacyjnych.
 
W 2022 roku zrealizowano:
- 2 233 testów w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie,
- 33 szkolenia specjalistyczne dla 428 osób w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie,
- 88 szkoleń dla 2 408 strażaków OSP.

W województwie małopolskim funkcjonuje 12 sal edukacyjnych, w których przeszkoleni strażacy z Komend Powiatowych i Miejskich PSP przekazują wiedzę na temat zagrożeń pożarowych oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia.

Źródło informacji: KW PSP w Krakowie


20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP 20230221_Narada roczna w PSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj