160. rocznica Bitwy Miechowskiej
2023-02-16

Sto sześćdziesiąt lat temu, tuż po godzinie 5.00 nad ranem rozpoczął się zryw miechowski – jedno z pierwszych starć Powstania Styczniowego. Choć wypełnione nadziejami i oddaniem powstańców zakończyło się tragicznie. Dziś uczczono pamięć wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli wówczas swoje życie.

W rocznicowych uroczystościach uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Rozpoczęła je msza święta w kościele św. Barbary na cmentarzu w Miechowie. Następnie złożono kwiaty przy pomniku pochodzącym z 1922 r. Dalsza część uroczystości miała miejsce na miechowskim rynku. To tu odczytano apel pamięci i uczczono pamięć poległych, składając kwiaty pod pomnikiem z Orłem.

Mieli całe życie przed sobą. Nie wyobrażali sobie jednak, by przeżyć je w Ojczyźnie zniewolonej. Stanęli do walki nie tylko przekonani o słuszności swojego postępowania, ale także niosąc świadomość możliwego ryzyka. Młodzi Powstańcy z Bitwy pod Miechowem zapisali się na kartach historii jako Ci, którzy nie bali się postawić na szali swojego życia. Dzisiaj składamy im hołd, zaznaczając, że pamięć o ich czynach pozostanie zawsze żywa – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Bitwa Miechowska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Miechowa. Błędy taktyczne, słabe uzbrojenie i brak właściwego rozpoznania to główne przyczyny krwawego zakończenia starcia. Oddział dowodzony przez płk. Apolinarego Kurowskiego po początkowym sukcesie poniósł ostatecznie całkowitą klęskę. W odwecie Rosjanie wywołali w mieście pożar, który strawił zdecydowaną większość zabudowy miejskiej. Ocalały jedynie: bazylika oraz kilkadziesiąt murowanych i drewnianych domów.

Wieści z Miechowa wstrząsnęły Krakowem, z którego w dużej mierze pochodzili polegli powstańcy. Miasto okryło się żałobą. Tragiczne informacje dotarły także dalej, aż do papieża Piusa IX, który wsparł finansowo odbudowę spalonego miasta, a na dzień 17 lutego ustanowił odpust.

Źródło informacji historycznych o bitwie: https://visitmalopolska.pl/pl_PL/-/wazna-karta-z-historii-miechowa-bitwa-miechowska-17-02-1863


20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska 20230216 Bitwa Miechowska
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj