Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach bocheńskim, brzeskim, wielickim i proszowickim
2023-02-17

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się dzisiaj wyjątkowe spotkanie. Było ono okazją do przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego odebrali je z rąk ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posłów Józefy Szczurek-Żelazko i Wiesława Krajewskiego oraz II wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzińskiego.

– W całym kraju samorządy się cieszą. Cieszą się, bo kolejne środki finansowe rząd przeznacza na wsparcie dróg samorządowych. Na drogi gminne i powiatowe. Niezależnie od tego, czy to jest województwo mazowieckie, czy podlaskie, czy zachodniopomorskie, czy dolnośląskie, czy podkarpackie, czy wreszcie Małopolska, wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba, wszędzie tam, gdzie samorządy oczekują tego wsparcia. Podobnie jak w powiecie wielickim, podobnie jak w Wieliczce, gdzie jesteśmy dzisiaj, takie oczekiwanie przede wszystkim przekłada się na nadzieje mieszkańców, którzy często przez pokolenia nie są w stanie cieszyć się bezpieczną drogą gminną i powiatową – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Jest to wielki dzień nie tylko dla Wieliczki, ale też dla powiatów z okręgu 34, czyli proszowickiego, brzeskiego i bocheńskiego. Wiemy, jak od wielu lat Polska lokalna była zaniedbywana przez poprzednie rządy. Jak wyglądały drogi gminne, jak wyglądały drogi powiatowe (…). Dzięki decyzji polskiego rządu powstał program, który z roku na rok powoduje, że nasze drogi są coraz lepsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, umożliwiające sprawne dotarcie do tych ważnych miejsc, do których najczęściej podróżujemy – zaznaczyła poseł Józefa Szczurek- Żelazko.

– Dzisiejsza uroczystość jest przejawem pewnego efektu synergii, który funkcjonuje pomiędzy rządem polskim, a samorządowcami, którzy na co dzień zabiegają o różnego rodzaju rządowe wsparcie finansowe. W tym przypadku mamy RFRD. Bardzo dziękuję panu ministrowi, który zabiega o środki finansowe wspierające nasze małe ojczyzny – mówił poseł Wiesław Krajewski.

– Ponad 26,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafia do samorządów z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego. Środki te pozwolą zrealizować łącznie 14 zadań na drogach gminnych i powiatowych. Widać, jak duże są potrzeby w tym zakresie. Dzięki przyznanym dofinansowaniom samorządy mogą sukcesywnie planować i realizować kolejne remonty, przebudowy i rozbudowy na traktach, które są strategiczne w codziennym funkcjonowaniu lokalnych społeczności – powiedział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Ponad 8,7 mln zł dla samorządów z powiatu brzeskiego

Łącznie ponad 8,7 mln zł trafiło do samorządów powiatu brzeskiego. Przebudowanych i wyremontowanych zostanie ponad 7,6 km dróg.

Powiat brzeski zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska, gmina Dębno”. Na ten cel otrzymał z RFRD 4 496 442 zł.

Ponadto w powiecie brzeskim zadania zrealizują:

• gmina Brzesko – zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1 +690,00 w miejscowości Mokrzyska” – dofinansowanie w wysokości 460 239 zł;

• gmina Szczurowa – zadanie pn. „Remont drogi gminnej Szczurowa - Brzezinki - Wola Przemykowska nr 250531K w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa” – dofinansowanie w wysokości 144 801,69 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków” – dofinansowanie w wysokości 192 926,59 zł;

• gmina Dębno – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km od 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska” – dofinansowanie w wysokości 3 409 884,45 zł.

4 zadania w powiecie bocheńskim

Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały łącznie ponad 7 mln zł na rozbudowę i remont ponad 2,1 km, w tym:

• gmina Rzezawa – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82” – dofinansowanie w wysokości 1 703 257 zł;

• gmina Trzciana – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 580497K Trzciana - Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana” – dofinansowanie w wysokości 241 702,36 zł;

• gmina Bochnia – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec” – dofinansowanie w wysokości 1 859 204,17 zł;

• powiat bocheński – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna – dofinansowanie w wysokości 3 218 431,42 zł.

Ponad 5,4 mln zł dla powiatu proszowickiego

Czek potwierdzający dofinansowanie w wysokości blisko 3 956 147,35 zł odebrał dzisiaj przedstawiciel powiatu proszowickiego. Środki te pozwolą zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach: Wierzbno, Wroniec, Glewiec.

W powiecie proszowickim zadanie drogowe zrealizuje także gmina Proszowice, która na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Stogniowice, Górka Stogniowska otrzymała wsparcie w wysokości 1 458 629 zł.

Niemal 5,4 mln zł dla jst z powiatu wielickiego

Powiat wielicki otrzymał dofinansowanie na:

• zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1 +461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice” – 2 342 192 zł;

• zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko” – 2 834 872,24 zł.

Natomiast na drodze gminnej inwestycję zrealizuje gmina Gdów, która na remont drogi w miejscowościach Świątniki Dolne i Szczytniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 219 442 zł.

– Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg sieć komunikacyjna wreszcie może być uzupełniona o niezbędne remonty i przebudowy. Tworzone przed laty szlaki drogowe wymagają w wielu przypadkach dostosowania do aktualnych warunków natężenia i specyfiki ruchu drogowego. I to właśnie dzieje się dzięki zrównoważonej i kompleksowej polityce prowadzonej przez rząd Pana premiera Mateusza Morawieckiego – dodał wicewojewoda.

Prawie 220 km nowych lub odnowionych dróg. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 dla Małopolski

20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka 20230217 RFRD Wieliczka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj