Jednostki samorządu terytorialnego z powiatów krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2023-02-15

Poprawa jakości i bezpieczeństwa podróży po małopolskich drogach to większy komfort przemieszczających się i krótszy czas przejazdu. Niezaprzeczalnym filarem tego zadania pozostaje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Pula środków na 2023 r. dla naszego województwa to niemal 192 mln zł. Dzisiaj czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie odebrali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z reprezentantami gmin i powiatów spotkali się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rano uroczystość wręczenia czeków odbyła się również w Starostwie Powiatowym w Olkuszu z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, posła ziemi olkuskiej Jacka Osucha.

18 zadań; 21 km; 36,4 mln zł

W każdym z regionów naszego kraju samorządy cieszą się z kolejnych środków finansowych wspierających inicjatywy na drogach, którymi Polacy codziennie udają się do pracy, dzieci idą do szkoły. (…) Stan techniczny dróg samorządowych i wieloletnie zaszłości w ich finansowaniu legły u podstaw w przygotowaniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gratuluję Państwu samorządowcom za odwagę w realizowaniu inwestycji i za korzystanie z tego programu. Przez 4 lata to już ponad 18 tys. km dróg w Polsce, to ponad 13 tys. budów, na których prace realizują lokalne firmy. I tak dzieje się w Małopolsce, jak i w każdym innym województwie – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dbamy o infrastrukturę drogową na ziemi olkuskiej. Czuję szczególną dumę, że jako przedstawiciel powiatu olkuskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiceminister rządu Dobrej Zmiany mogę przyczyniać się do pozyskiwania absolutnie rekordowych środków z funduszy celowych, które pozwalają na szeroko pojęty rozwój naszej Małej Ojczyzny. Wiele z odcinków dróg objętych dofinansowaniem czekało na swoją kolej od dawna. Wiele wymagało kompleksowej modernizacji. Są wśród tych zadań takie, które będą polegały na budowie całkiem nowego odcinka drogi. To ważne inwestycje – ważne dla mieszkańców, ważne dla całego regionu – mówi wiceminister sportu i turystyki, poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

– 18 zadań gminnych i powiatowych, ponad 21 km przebudowanych, rozbudowanych i wyremontowanych dróg, wreszcie ponad prawie 36,4 mln złotych dofinansowania – to pewien skrót podsumowujący nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 tylko okręgu podkrakowskiego. Dobre drogi lokalne to podstawa. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego rozumie tę potrzebę i realizuje ją konsekwentnie od samego początku. Dziękuję za to, że głos płynący z Małopolski nie pozostaje bez odzewu – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

RFRD na remonty nakładkowe: 240 wniosków z Małopolski

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg cieszy się niesłabnącą popularnością w Małopolsce. W ramach dodatkowego naboru na rok 2023, w którym środki zostaną przeznaczone wyłącznie na tzw. nakładkowe remonty dróg powiatowych i gminnych, łącznie zostało złożonych 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Łącznie w Małopolsce aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. Dodatkowa pula, którą Pan Premier Mateusz Morawiecki przyznał Małopolsce, to 63,5 mln zł – dodaje wojewoda Kmita.

21,5 mln zł dla Krakowa

W 2023 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi także do polskich miast wojewódzkich. Na liście 18 beneficjentów w Polsce jest Kraków. Łącznie wsparcie w skali Polski wyniesie w tym zakresie 400 mln zł.

– Kraków otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego”. Czas realizacji tego zadania został przewidziany na rok 2023 i 2024 (do końca roku). W 2023 roku miasto Kraków otrzyma dofinansowanie w wysokości 13 250 000 zł, zaś w roku 2024 – 8 250 000 zł. Łącznie zatem to kwota 21,5 mln zł, stanowiąca 50% wartości inwestycji – przypomina wojewoda Kmita.

Dofinansowanie dla gmin z okręgu podkrakowskiego

Przekazane czeki dotyczą 18 nowych zadań (łącznie gminnych i powiatowych). 8 z nich zrealizowanych zostanie na terenie powiatu krakowskiego, 6 dotyczy powiatu olkuskiego, a 4 powiatu miechowskiego.

Spośród zadań gminnych największe dofinansowanie uzyskała gmina Krzeszowice.

Zrealizuje ona dwa zadania o łącznym wsparciu z RFRD w wysokości blisko 6,5 mln zł, przy czym prawie 6,3 mln zł to środki dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra”. To zadanie gminne z najwyższym dofinansowaniem w tegorocznym naborze. Drugim zadaniem gminy Krzeszowice jest: „Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581 w miejscowości Zalas”. Dofinansowanie sięga tu ponad 194 tys. zł.

Ponadto w powiecie krakowskim gminy zrealizują następujące zadania:

• gmina Jerzmanowice-Przeginia – „Remont drogi gminnej nr 600171K (ul. Ojcowska) w km od 0+000 do km 0+750 w miejscowości Jerzmanowice” – wsparcie w wysokości 1 271 250 zł;

• gmina Liszki – „Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+073,20 (sięgacz w km 0+000 do km 0+023,90) w miejscowości Liszki” – wsparcie w wysokości 1 307 434 zł;

• gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce – „Remont drogi gminnej 600021K Pobiednik Wielki "Brzostek" Pobiednik Mały "Cmentarz", odcinek w km 0+009,4-2+287,8”– wsparcie w wysokości 1 377 052 zł;

• gmina Zielonki – „Remont drogi gminnej nr K601534 w km od 0+263 do 1+182 w Bibicach” – wsparcie w wysokości 785 034 zł;

• gmina Sułoszowa – „Remont drogi gminnej 601322K w km od 0+000,00 do km 1+921,60 w miejscowości Sułoszowa” – wsparcie w wysokości 673 700 zł.

Gminy z powiatu olkuskiego zrealizują 5 zadań. Najwyższym wsparciem może poszczycić się gmina Klucze. 2 081 439 zł pozwoli zrealizować zadanie pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”. Ponad milion zł wsparcia otrzymały gminy Olkusz i Wolbrom. Pierwsza z nich zrealizuje zadanie: „Budowa drogi gminnej ul. ks. prał. H. Januchty w km 0+000,00 - 0+348,05 w miejscowości Olkuszu” (dofinansowanie z RFRD w wysokości 1 268 695 zł). Gmina Wolbrom natomiast otrzymała 1 050 000 zł na realizację inwestycji: „Remont drogi gminnej 120657K w km od 0+000 do km 1+595 w miejscowości Wolbrom, Kolonia Wymysłów, Łobzów”.

Z tej puli dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowana zostanie także droga gminna w Bukownie (zadanie: „Remont drogi gminnej K120066 -ul. Niepodległości w km od 0+000,00 do km 0+365,81 w miejscowości Bukowno”). Na ten cel w 2023 r. jednostka samorządu terytorialnego uzyskała wsparcie w wysokości 693 844,23 zł.

238 779 zł trafi natomiast do gminy Trzyciąż na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+715 w miejscowości Milonki”.

– Różnorodność zadań, które otrzymały wsparcie, jest ogromna. Są wśród nich zadania duże, takie jak wspomniana niezwykle potrzebna budowa drogi dojazdowej do kopalni w Jaroszowcu, czy nieco mniejsze, jak przebudowa drogi w miejscowości Milonki. Tworzenie, uzupełnianie i rozbudowywanie sieci połączeń drogowych w naszym województwie to proces, który musi toczyć się ciągle. Przed nami kolejne wyzwania, które – jestem przekonany – dzięki sprawnej współpracy administracji rządowej i samorządowej także będą mogły być zrealizowane – dodaje wojewoda Łukasz Kmita

Z powiatu miechowskiego dofinansowanie uzyskały dwie gminy: Miechów i Gołcza.

Łącznie blisko 2 mln zł przeznaczonych zostało dla zadań: „Remont drogi gminnej K140115 w km od 2+900 do km 5+450 w miejscowości Czaple Wielkie” (1 178 016 zł dofinansowania) oraz „Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janów Górny w km 0+000 do km 0+261 w miejscowości Miechów” (wsparcie w wysokości 664 395 zł).

Prawie 7 mln zł na zadania powiatowe dla powiatu olkuskiego, prawie 6,4 mln zł dla powiatu miechowskiego ora 4 mln zł dla powiatu krakowskiego

– Drogi powiatowe to pewnego rodzaju łączniki pomiędzy miastami – siedzibami powiatów z siedzibami gmin, a także pomiędzy siedzibami gmin. Te arterie stanowią ważny element układu dróg w województwie. Dzisiaj przekazaliśmy czeki potwierdzające wsparcie dla 4 zadań właśnie na takich drogach – mówi wojewoda Kmita.

Przedstawiciel powiatu olkuskiego odebrał dzisiaj symboliczny czek opiewający na 6 857 864 zł. Ta niebagatelna kwota przyznana została na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży”. To nowe zadanie powiatowe z najwyższym dofinansowaniem w tegorocznym rozdaniu środków z RFRD,

Ponad 6 mln zł trafi natomiast do powiatu miechowskiego. Jednostka ta zrealizuje dwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów” (dofinansowanie w wysokości 5 807 375 zł) oraz inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów” (562 800 zł dofinansowania).

Powiat krakowski, w ramach tego rozdania, uzyskał wsparcie dla realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice”. Rządowe środki przyznane dla tej inwestycji to 4 092 000 zł.

Łącznie, tylko zadania powiatowe dla tych trzech podmiotów, to ponad 17,3 mln zł.

Razem jesteśmy silniejsi

Do samorządów powiatu krakowskiego (powiat + gminy) trafi 15 992 952 zł. 12 190 621,23 zł otrzyma powiat olkuski, natomiast powiat miechowski 8 212 586 zł.

– Dzisiejsza uroczystość to pewien symbol. Niesie za sobą jednak realne zmiany. To fundament budowany sukcesywnie pod dalszy rozwój małych ojczyzn. To wyjątkowe wsparcie skierowane do mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Dziurawe drogi lokalne muszą odejść w niepamięć. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to konkrety. To wyczuwalna zmiana dla samorządów, a przede wszystkim dla mieszkańców w ich codziennym życiu – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.

20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Czeki 201 20230215 Olkusz 20230215 Olkusz 20230215 Olkusz 20230215 Olkusz 20230215 Olkusz 20230215 Olkusz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj