Nowi konsultanci wojewódzcy na straży ochrony zdrowia
2023-02-15

Konsultanci wojewódzcy to specjaliści w poszczególnych dziedzinach medycyny, pielęgniarstwa, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykonują oni m.in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne. Są wsparciem dla szeregu zadań wykonywanych przez wojewodów.

Dziś podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, w asyście I wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza, wręczył powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Powołania otrzymali:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej,
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,
  • dr Aleksandra Załustowicz – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej (powołanie odebrała wczoraj),
  • lek. med. Ryszard Nowak – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
  • mgr Dorota Matuszyk – do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.


– Serdecznie gratuluję Państwu nominacji i powołania. Funkcja konsultanta wojewódzkiego to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale też wyróżnienie i docenienie dotychczasowych osiągnięć w określonej dziedzinie. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna. Czas pandemii pokazał, jak ważne jest ścisłe współdziałanie i dobry bieżący kontakt. Nade wszystko nieocenionym dla mnie doświadczeniem jest to, że na każdym jej etapie mogliśmy liczyć na małopolskie szpitale, na małopolski personel medyczny i specjalistów w poszczególnych dziedzinach, także wtedy gdy sytuacja wymagała ekstraordynaryjnych działań i wyjątkowego zaangażowania. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i już teraz wyrażam przekonanie, że będą Państwo mocnym wsparciem dla Urzędu Wojewódzkiego
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na 5-letnią kadencję powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz właściwego samorządu zawodowego.  

Aktualizowany na bieżąco wykaz konsultantów wojewódzkich dla województwa małopolskiego

20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady 20230215 Powołanie Rady
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj