W trosce o zdrowie. Nowoczesny aparat RTG w Szpitalu Powiatowym w Limanowej
2023-02-15

Ogólne badania radiograficzne klatki piersiowej, miednicy i kończyn, a także z zakresu chirurgii ortopedycznej. Szpital Powiatowy w Limanowej jest bogatszy o nowoczesny aparat RTG, który umożliwia wykonywanie szerokiej diagnostyki.

W uroczystym oddaniu sprzętu do użytku i otwarciu pracowni RTG uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szybka diagnostyka priorytetem

– Ochrona zdrowia Polaków to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Regularnie wspieramy podmioty wykonujące działalność leczniczą. Doposażanie jednostek medycznych podnosi jakość usług świadczonych w opiece zdrowotnej. Sprzęt rentgenowski jest jednym z ważniejszych elementów wyposażenia każdego szpitala. Szybka diagnoza to klucz w leczeniu i zapobieganiu różnych schorzeń. Jeszcze szybszy i łatwiejszy sposób opieki nad pacjentami limanowskiego Szpitala jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koszt jego zakupu – 1,4 mln zł – został w całości pokryty z tego źródła – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dotychczasowy – już kilkudziesięcioletni – aparat wykonywał 20 tys. badań rocznie. Wymiana sprzętu na nowoczesny ma zatem ogromne znaczenia dla sprawnej pracy całego Szpitala.

Jeden aparat, wiele możliwości

– Szpital Powiatowy w Limanowej szeroko włączył się w opiekę nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2. Dziękuję personelowi medycznemu, który dbał o zdrowie chorych. Epidemia była dla nas wszystkim trudnym czasem, ale czas ten pokazał siłę szpitali powiatowych. Dlatego też środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiły m.in. do limanowskiego Szpitala – mówi wojewoda Kmita.

Nowy aparat jest niezwykle istotny z punktu widzenia leczenia m.in. powikłań po przebyciu COVID-19. Skraca proces diagnostyczny. Pozwala lekarzom szybciej wybrać metody leczenia. Daje większe szanse na powrót do zdrowia pacjentów. Ale nie tylko. Aparat odnajdzie zastosowanie w badaniach osób, które skarżą się na dolegliwości układów: kostno-stawowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i oddechowego.

Składa się na niego wiele elementów: rentgenowski stół diagnostyczny, generator wysokiego napięcia, konsola zdalna oraz moduł kasetowy dla radiografii. Aparat jest również wyposażony w detektor dynamiczny, który umożliwia doskonałą diagnostykę narządów w ruchu (serce, żołądek, układ pokarmowy). Pozwala na wykonywanie zdjęć kości długich i całego kręgosłupa.

Bezpieczna pracownia

Uroczystość oddania do użytku aparatu połączona była z otwarciem zmodernizowanej pracowni RTG.

– Serdecznie gratulację Dyrektorowi Szpitala odnowionej pracowni RTG. Życzę, by wszystkie inwestycje były tak sprawnie realizowane – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zakup i montaż aparatu RTG powiązane były z dostosowaniem pomieszczenia dotychczasowej pracowni pod nowy sprzęt. Przeprowadzone zostały również roboty mające na celu odnowienie korytarza Zespołu Pracowni Techniki Obrazowej.

W ramach robót budowlanych wykonano m.in. nowe instalacje, a w pomieszczeniu pracowni uzupełnione zostały osłony stałe zabezpieczające przed wydostawaniem się promieniowania RTG.

Dostosowanie pracowni oraz generalny remont korytarza kosztowały prawie 360 tys. zł. Środki te pochodziły z budżetu Szpitala.

Inwestycja była zatem kompleksowa. Jej całkowita wartość – z uwzględnieniem zakupu aparatu RTG – wyniosła 1 759 864,35 zł.

Łącznie 1,7 mln zł dla Szpitala w Limanowej na walkę z COVID-19

W ramach umów, które wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał w czerwcu 2022 roku z dyrektorami małopolskich szpitali, lecznica w Limanowej otrzymała łącznie 1,7 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 300 tys. zł przeznaczono na modernizację instalacji gazów medycznych.

– Widać, jak środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez podmioty medyczne. To swoiste dozbrajanie szpitali pod kątem wyzwań, z którymi możemy mieć do czynienia w przyszłości – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Więcej informacji o Powiatowym Szpitalu w Limanowej: https://www.szpitallimanowa.pl/

20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG 20230215 Limanowa szpital RTG
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj