Wieloosiowe, pneumatyczne, wirtualne… Samorządy mogą składać oferty w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”
2023-02-03

Trwa nabór ofert do konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023”. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych i wirtualnych, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w których nie ma do nich powszechnego dostępu.

Oferty należy składać – w zależności od rodzaju strzelnicy, o której dofinansowanie ubiega się samorząd – do 3 lub 10 marca 2023 roku.

– Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich oraz aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych to cele, jakie chcemy osiągnąć, organizując kolejną już edycję konkursu „Strzelnica w powiecie”. Zasady dofinansowania na przestrzeni lat zmieniały się. Możliwości jest więcej. Dotację w wysokości 80% całkowitego kosztu realizacji zadania można pozyskać na utworzenie zarówno wieloosiowych strzelnic odkrytych, jak i strzelnic wirtualnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” przewidziano trzy możliwości:

1. Na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim – do 200 tys. zł.

2. Na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego wraz z wyposażeniem strzeleckim – do 300 tys. zł.

3. Na dofinansowanie zadań związanych z budową 50-, 100- i 200-metrowych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego – 2,5 mln zł, 3 mln zł, 3,5 mln zł, 4 mln zł lub nawet 6,5 mln zł (różnice wynikają z wielu wariantów projektu strzelnicy).

Wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

– Środki finansowe pozyskane w ramach wskazanych konkursów mogą pomóc w utworzeniu strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił – mówi szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie płk Marcin Żal.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji na stronie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnie-ogloszone-konkursy

Strzelnica w powiecie 2023
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj