200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
2023-01-19

Blisko 200 mln zł będą mogły w sumie otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od wielu lat koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. 30 października ub.r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która kompleksowo reguluje ten obszar.

– Sektor ekonomii społecznej pozwala na odblokowanie i pełne wykorzystanie aktywności społecznej, kreatywności i oddolnej mobilizacji dla dobra wspólnego. Podmioty ekonomii społecznej łączą rynkowe i nierynkowe formy działania po to, aby wspierać potrzebujących, tworzyć miejsca pracy i świadczyć usługi społeczne na rzecz lokalnych ojczyzn – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej Anita Czerwińska.

– Podmioty ekonomii społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwa społeczne będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na modernizację działań dotyczących obszarów funkcjonowania. Przygotowanie indywidualnego planu reintegracji dla zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych, wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, zakup wyposażenia umożliwiające rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, monitorowania lokalnego rynku pod kątem wprowadzenia innowacji to jedne z wielu działań jakie mogą zostać sfinansowane ze środków w ramach programu. Jak widać wachlarz wsparcia jest ogromny, dlatego zachęcam do wzięcia udziału w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


O Programie

Program "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" na lata 2022-2025 to nowy instrument, dzięki któremu Minister Rodziny i Polityki Społecznej może wspierać rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych.


Przeznaczenie wsparcia

W ramach Programu wspierane będą działania umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie skali działalności (np. o dodatkowe obszary i branże działania, zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług),
  • zmiana branży,
  • zwiększenie obrotów finansowych.


Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia mieszczące się w trzech obszarach:

Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.


Beneficjenci

W ramach programu wsparcie będą mogły uzyskać podmioty ekonomii społecznej. Preferencyjne warunki przewidziano dla przedsiębiorstw społecznych (wyższa maksymalna kwota wsparcia, dodatkowe punkty). Wsparcie w ramach obszaru 1 będzie dostępne dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.


Finansowanie

Na realizację programu zaplanowano kwotę 45 mln euro, tj. ok 200 mln zł. Z tych środków do PES trafi ponad 197 mln zl. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wdrożenie programu.

Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania tego statusu będą mogły uzyskać wsparcie do 190 tys. zł. Pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać do 170 tys. zł.


Nabór wniosków

W ramach programu planowane jest ogłoszenie kilku naborów wniosków. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie pierwszego z nich zaplanowano na I kwartał 2023 r. W ramach tego naboru Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 100 mln zł na wsparcie PES.Szczegółowe informacje o tym i kolejnych naborach będą dostępne w BIP MRiPS oraz m.in. na stronach:
www.gov.pl/rodzina
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.kpo.gov.pl

PES
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj