Zakończenie misji dyplomatycznej konsula generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie dr. Tomáša Kašaja
2023-01-16

Dobre, serdeczne relacje sąsiedzkie to podstawa. I taka właśnie jest polsko-słowacka przyjaźń. W duchu wzajemnej wdzięczności i życzliwości odbyło się dziś na Wawelu zakończenie misji dyplomatycznej konsula generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie dr. Tomáša Kašaja. W uroczystości, która połączona była z wernisażem wystawy pt. „Słowacja – bogactwo w różnorodności”, uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Serdecznie dziękuję za tę przyjaźń i życzliwość względem Polski i Polaków, którą Pan Konsul zawsze nam okazywał. To był owocny czas – czas zacieśniania relacji i budowania wielowymiarowej transgranicznej współpracy. Nasze kraje wiele łączy, a 541 km wspólnej granicy zobowiązuje. Wspólnie jesteśmy członkami Grupy Wyszehradzkiej, przynależymy do UE i NATO. Właśnie dlatego ta współpraca odgrywa tak ważną rolę. Przez ostanie lata układała się ona bardzo pomyślnie dla obu państw m.in. za sprawą Pana Konsula. Serdecznie gratuluję tego, że udało się Panu Konsulowi zbudować nie tylko dobre relacje między naszymi państwami, regionami i miastami, ale także dobry klimat do partnerskiego, konstruktywnego współdziałania. Życzę pomyślności w podejmowaniu nowych wyzwań. Wierzę, że Kraków i Małopolskę będzie Pan wspominał zawsze z uśmiechem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Słowacją zostały nawiązane 1 stycznia 1993 roku po podziale Czechosłowacji. Konsulat Generalny Republiki Słowacji rozpoczął swoją działalność w Krakowie 11 grudnia 2002 roku.

Słowacy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 2 740 obywateli polskich, w tym: w województwie małopolskim – 1 428 osób. Słowacy zamieszkują tradycyjnie tereny Spisza i Orawy.


Więcej: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/slowacy

2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej 2023016 Wawel zakończenie misji dyplomatycznej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj