Zakopianka: ciąg dalszy
2023-01-03

Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji obejmujący prace przygotowawcze, z wyborem optymalnego wariantu, dla drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. W ciągu zakopianki powstanie ponadto dwujezdniowa droga krajowa klasy GP Rabka – Chyżne, planowana jest także modernizacja DK47 Nowy Targ – Szaflary.


O tych planach inwestycyjnych opowiedzieli na konferencji prasowej przed Urzędem Gminy w Szaflarach: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, poseł Anna Paluch i Patryk Wicher, senator Jan Hamerski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kolejny etap umacniania sieci drogowej w Małopolsce
- Dzięki budowie nowoczesnej i wygodnej zakopianki każdy mieszkaniec Warszawy, Gdańska, Krakowa - kierowcy i pasażerowie, będą mogli bezpiecznie i komfortowo udać się w na wypoczynek w polskich górach czy też na południu Europy. Odcinek pomiędzy Krakowem a Myślenicami stanowi ostatnią lukę w zapewnieniu połączenia drogowego o wysokich parametrach technicznych, stąd decyzja o podjęciu prac mających na celu wybór korytarza, którym zostanie poprowadzona nowa trasa - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Inwestycje drogowe w całej Małopolsce realizowane są z myślą o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego. Dobre jakościowo drogi przekładają się też na rozwój innych gałęzi gospodarki takich jak np. turystyki czy transport. Teraz przed nami kolejne etapy budowy i rozbudowy popularnej zakopianki. To trasa znana nie tylko Małopolanom, ale i wszystkim Polakom podróżującym na Podhale. Zatwierdzony właśnie Program inwestycji to kolejny etap umacniania sieci drogowej w Małopolsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dane Policji już pokazują poprawę bezpieczeństwa na drogach Podhala. Dla przykładu na odcinku zakopianki od Nowego Targu do Zakopanego w 2021 roku było 21 wypadków i 236 kolizji. W 2022 liczba wypadków spadła do 18, zaś kolizji zmniejszyła się do 177. Co istotne, w 2022 roku na tym odcinku nie było ofiar śmiertelnych wypadków, podczas gdy w 2021 roku zginęły tam 3 osoby – dodaje wojewoda.

Strategiczne zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
- W 2022 roku w zakresie dróg krajowych w Małopolsce wydałem 16 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wśród ważniejszych projektów, dla których w ten sposób zapaliło się „zielone światło”, były obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28, obwodnicy Brzeska w ciągu drogi krajowej nr 75 czy obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Zgodę na realizację, czyli tzw. „zrid”, otrzymała też rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie węzła w miejscowości Gaj oraz rozbudowa autostrady A4 na odcinku w Krakowie polegająca na budowie dodatkowego pasa ruchu. Administracyjnie zamknęliśmy rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025). W 2023 roku planujemy wydać decyzje o zezwoleniu na realizację m.in.: rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu, budowy węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej nr  94 czy rozbudowy w Krakowie m.in. ul. Opolskiej i Weissa w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej Krakowski Szybki Tramwaj (os. Krowodrza Górka - Azory)” – wylicza wojewoda Kmita.  

Łączymy Małopolskę
Droga ekspresowa S7 stanowi główną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ-południe. Zapewnia bezpośrednie połączenie m.in. południowej części Małopolski z autostradą A4. Z Krakowa do Rabki-Zdroju S7 jest częścią zakopianki – trasy łączącej Kraków z Zakopanem, która jest jedną z najmocniej obciążonych dróg krajowych w Polsce.


Obecnie kierowcy mogą korzystać z drogi ekspresowej S7 na trasie od Myślenic do Rabki-Zdroju. Od 12 listopada 2022 r. kierowcy mogą już korzystać z tunelu drogowego na zakopiance, czyli trasie łączącej Kraków z Zakopanem. Ponad 2 km obiekt wydrążony pod górą Luboń Mały powstał w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój.


Początkiem trasy S7 na południe od Krakowa był oddany w latach 2006-2008 odcinek Myślenice - Pcim o długości 12 km, który został w 2009 r. uzupełniony o obwodnicę Lubnia o długości 4 km. Dzięki staraniom obecnego rządu w 2019 r. i 2021 r. zostały ukończone kolejne odcinki S7 o łącznej długości 12 km pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrój.


Obecnie w realizacji jest dwujezdniowa droga krajowa nr 47 klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem. W ramach odcinka o długości 16,1 km zaplanowano m.in. budowę 4 węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektów inżynieryjnych. Zakończenie tej inwestycji przewidziano na lipiec 2024 r.
W przygotowaniu jest ponadto odcinek DK7 Rabka Zdrój – Chyżne, w ramach którego przewidziano budowę drogi dwujezdniowej klasy GP o długości ok. 35 km.


S7 Kraków – Myślenice
Obecnie główną trasą między tymi miastami jest droga krajowa nr 7. Zakopianka na tym odcinku to dwujezdniowa droga klasy GP, na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Trasa ta obsługuje zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. Duże natężenie ruchu na krajowej „siódemce” powoduje, że jest ona okresowo niedrożna, a prognozy wskazują, że ruch będzie się sukcesywnie zwiększał. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu w nowym przebiegu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.


Długość nowej trasy to ok. 30-35 km. Zadanie obejmujące prace przygotowawcze, z wyborem optymalnego wariantu, zostało ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) Przewidywany zakres inwestycji obejmuje budowę w nowym korytarzu dwujezdniowej drogi ekspresowej o przekroju 2x2 (z rezerwą pod 3 pas).


Koszt prac przygotowawczych to blisko 72 mln zł. Zakres tych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie Koncepcji programowej. Zakończenie prac przygotowawczych zaplanowano na 2032 rok.


Prace nad Studium korytarzowym dla tego odcinka zostały podjęte w 2020 r. W celu wyznaczenia wariantów tras, łączących autostradę A4 na południe od Krakowa z drogą ekspresową S7 za Myślenicami, GDDKiA poddała analizie obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km². Opracowanie objęło swoim zakresem 7 powiatów i 34 gminy. Obszar ten charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.


W wyniku przeprowadzonych prac i analiz wyznaczonych zostało 6 korytarzy przebiegu drogi. W proces wyboru korytarza przyszłej drogi ekspresowej S7 zostały włączone lokalne samorządy. GDDKiA zaproponowała, aby wspólnie opracowały i przedstawiły swoją propozycję korytarza tej drogi. Ostatecznie strona samorządowa nie przedstawiła wspólnej propozycji korytarza drogi S7.


Dwujezdniowa DK7 Rabka – Chyżne
Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP (główna przyspieszona, na parametrach drogi ekspresowej) została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Realizacja trasy o długości ok. 35 km jest planowana w nowym korytarzu.


Zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Program inwestycji obejmuje prace przygotowawcze o wartości 80 mln zł. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie elementów Koncepcji programowej. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest na 2027 r.


Dotychczas w ramach studium korytarzowego opracowano 9 wariantów przebiegu drogi, z których 4 zostały zarekomendowane do dalszych prac.


Optymalizacja przepustowości DK47 na odc. Nowy Targ – Szaflary
3 stycznia 2023 r. Minister Infrastruktury zatwierdził też Program inwestycji dla zadania obejmującego odcinek drogi krajowej nr 47 o długości 6,7 km, na którym planowane jest wzmocnienie nawierzchni do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dodatkowych pasów ruchu, przebudowę zjazdów i skrzyżowań oraz budowę chodników, ekranów akustycznych i kanału technologicznego. Modernizacja DK47 Nowy Targ – Szaflary wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu podróżnych na zakopiance.


Prace budowlane w ramach tego zadania przypadną na lata 2028-2030. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Programie rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku.


17 stycznia 2022 roku Minister Infrastruktury uzgodnił Program inwestycji dla optymalizacji przepustowości DK47 na odc. Szaflary – Zakopane. Dla tego odcinka w październiku 2022 roku GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe, a 28 grudnia 2022 roku poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej.


Źródło informacji: Ministerstwo Infrastruktury


AH0A1507AH0A1388AH0A1454AH0A1480AH0A1448AH0A1469AH0A1581AH0A1617AH0A1630
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj