DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!
2022-08-11

Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni); wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem, wyjazd z Polski na okres dłuższy niż 30 dni (bez względu na to czy w ramach czy poza strefą Schengen) nadal pozbawia uprawnień wynikających ze specustawy (w tym z możliwości jakie daje dokument DIIA).


Dokument DIIA.pl dostępny jest w aplikacji mObywatel. To pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt. Uzyskać może go każda pełnoletnia osoba, która:

- ma ukraińskie obywatelstwo

- przybyła do Polski po 24 lutego 2022r.

- ma nadany polski numer PESEL

- ma aktywny profil zaufany.

Diia.pl - pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt! - wersja w języku polskim 

Diia.pl - pierwsze w UE w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt! - wersja w języku ukraińskim 

Źródło: gov.pl

DIIA DIIA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj