„Zielone światło” dla kolejnego odcinka S7
2020-07-20

Już niebawem z Krakowa w kierunku stolicy będzie można wyjechać bezpieczną i komfortową drogą ekspresową S7. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. zrid) dla ponad 18-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Igołomska w Krakowie.

– Ostatnio przekazujemy sporo dobrych informacji dla Małopolski, szczególnie dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji dróg. Nadrabiamy zaległości i zapalamy „zielone światło” dla kolejnych inwestycji drogowych – tym razem dla odcinka tak bardzo wyczekiwanej drogi ekspresowej S7, od węzła Widoma do węzła Igołomska. Dzięki temu już niebawem będziemy mogli bezpiecznie i komfortowo podróżować z Krakowa w stronę Warszawy – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Wydany „zrid” dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, a dokładnej odcinka realizacyjnego nr III o długości 18,296 km od węzła „Widoma” (bez węzła) do węzła „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Iwanowice – w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice – w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca – w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej zostało wszczęte na wniosek z 2 stycznia 2020 r.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie między innymi:
- budowę drogi ekspresowej S7 od km 640+600 do km 658+896, 30 o długości 18,296 km, o przekroju 2x2 (na terenie powiatu krakowskiego) i 2x3 (na terenie miasta Krakowa), z pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy, z pasami awaryjnymi o szerokości 2,5 m oraz z obustronnymi poboczami; pomiędzy jezdniami zaprojektowano pas dzielący o szerokości 12 m (w tym obustronne opaski o szerokości 0,5 m) na terenie powiatu krakowskiego oraz 5 m (w tym obustronne opaski o szerokości 0,5 m) na terenie miasta Krakowa;
- budowę węzła drogowego „Łuczyce” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z istniejącą drogą powiatową nr 2152K;
- budowę węzła drogowego „Raciborowice” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z istniejącą drogą powiatową  nr 2293K;
- budowę węzła drogowego „Kraków – Mistrzejowice I” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z projektowaną drogą ekspresową S52;
- budowę węzła drogowego „Kraków – Mistrzejowice II” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z drogą powiatową nr 2212 ul. Okulickiego;
- budowę węzła drogowego „Kraków – Grębałów” w miejscu krzyżowania się drogi ekspresowej S7 z drogą wojewódzką nr 776 ul. Kocmyrzowska;
- budowę i przebudowę dróg: drogi wojewódzkiej nr 776, dróg powiatowych, gminnych oraz budowę jezdni dodatkowych;
- budowę dróg awaryjnych;
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, estakady, przejść dla zwierząt, przepustów);
- budowę i przebudowę linii tramwajowej;
- relokację schronu amunicyjnego fortu „Dłubnia”;
- budowę ekranów akustycznych;
- budowę zbiorników retencyjnych;
- budowę chodników i ścieżek rowerowych;
- budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Przypomnijmy, że w minionym roku Wojewoda Małopolski wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla dwóch odcinków w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków:
•    Szczepanowice – Widoma,
•    granica województwa – Miechów.

S7 od granicy pomiędzy województwami świętokrzyskim i małopolskim do Krakowa jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E-77 przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

***
Procedura wydania „zridu” (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzimy braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”.

2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 2020-07-20 briefing S7 S7 ZRID-y
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj