2020-07-03
Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

- Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś  minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

2020-07-03
Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców

W sobotę 25 lipca 2020 r., w godz. 8:00-16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6), odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

✔️ sprawdzenie statusu postępowania,

✔️ indywidualne doradztwo,

✔️ konsultacje dokumentów i wniosku oraz pomoc w przygotowaniu aplikacji na pobyt oraz zezwolenie na pracę,

✔️ pomoc w rezerwacji terminu na odbiór dokumentów i na złożenie wniosków,

✔️ uzupełnienie brakujących dokumentów (do spraw, które obecnie są w toku).

W szczególności zaproszenie do udziału skierowane jest do wszystkich cudzoziemców, pracodawców oraz pełnomocników.


2020-07-03
Wokół sytuacji pogodowej w Małopolsce

2.07.2020 r. w godzinach popołudniowych i nocnych przez teren województwa małopolskiego przeszedł front burzowy połączony z opadami deszczu (miejscami gradu), w wyniku czego podtopione zostały budynki i drogi oraz powalone lub połamane drzewa (głównie w powiatach: wadowickim, nowosądeckim, suskim i olkuskim). PSP interweniowała około 240 razy, w tym do podtopień budynków – 131, uszkodzeń w infrastrukturze drogowej – 37 i wiatrołomów – 28.

Aktualne ostrzeżenia:
ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem/1 dla części województwa, obowiązuje od godziny 11.00 (http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia)

Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe
Alarmy -  0
Pogotowia przeciwpowodziowe - 1
1.    Gmina Stryszów pow. wadowicki.

Stany ostrzegawcze i alarmowe
Stany alarmowe - 0
Stany ostrzegawcze – 1

2020-07-02
Ponad 9,5 mln zł na walkę z osuwiskami w 2020 roku

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał dziś staroście tatrzańskiemu Piotrowi Bąkowi i wicestaroście tarnowskiemu Jackowi Hudymie czeki potwierdzające przyznanie środków na stabilizację osuwisk. W miniony piątek taki czek odebrał starosta suski Józef Bałos.

Do powiatu tatrzańskiego trafią środki w wysokości 1 340 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich – w Zakopanem. Natomiast powiat tarnowski otrzyma kwotę 2 320 000 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1381K w miejscowości Zalasowa.

Przypomnijmy. Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi Małopolsce zostały przyznane środki w wysokości 9 550 000 zł, z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie realizacji 3 zadań oraz dla samorządu województwa małopolskiego na realizacją 2 zadań. 

2020-07-02
PHH po raz kolejny wspomaga Małopolskę w walce z epidemią

Walka z koronawirusem wymagała uruchomienia narzędzi, które dotychczas nie były stosowane. Polskie władze w porozumieniu z szeregiem podmiotów podjęły liczne działania minimalizujące ryzyko zakażeń oraz wspierające kadrę medyczną walczącą na pierwszej linii frontu, m.in. poprzez otwarcie pierwszych w Polsce szpitali jednoimiennych, hoteli dla medyków oraz  izolatoriów.  Od początku w działania te aktywnie włącza się – znany ze swojej szerokiej działalności społecznej – Polski Holding Hotelowy. Doskonała współpraca Grupy Kapitałowej PHH i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie trwa nadal i przybiera kolejną postać.

Już na początku kwietnia należący do PHH hotel Royal stał się hotelem dla medyków, zapewniając schronienie dla lekarzy i personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Powstawały też izolatoria, które w większości na szczęście nie musiały zostać uruchomione. Dziś jesteśmy już w nieco innym punkcie walki z pandemią. Umowa dotycząca pierwszego małopolskiego izolatorium właśnie wygasła. Hotel Wyspiański niebawem przestanie pełnić tę funkcję. I wobec tej sytuacji po raz kolejny w sukurs Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie przyszedł Polski Holding Hotelowy, podejmując się prowadzenia izolatorium. Tę funkcję przejmie bowiem hotel Royal.

2020-07-01
Kolejne wyroki WSA w sprawie uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa

Wczoraj i dziś przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie odbyły się kolejne rozprawy dotyczące uchwał kierunkowych Rady Miasta Krakowa. Także tym razem skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego zostały oddalone.

Ocena WSA odnosiła się do:
- uchwały nr XXV/575/19 Rady Miasta Krakowa z 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa
oraz
- uchwały nr XXV/574/19 Rady Miasta Krakowa z 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. „zielonych ścian” na terenie Krakowa.

2020-07-01
Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. HISTORYCZNY MURAL – 1920 POLSKIE ZWYCIĘSTWO DLA WOLNOŚCI EUROPY. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1 500 000 zł.

wstecz    do góry     drukuj