2017-08-22
Wojewoda Małopolski dziękuje małopolskim Strażakom
Małopolscy Strażacy!

Pragnę wyrazić wielki szacunek dla Waszej pełnej poświęcenia pracy przy usuwaniu skutków nawałnic na terenie województwa pomorskiego. Dziękuję że ponownie udowodniliście wielkie zaangażowanie w pomoc innym. Pokazując swój profesjonalizm i oddanie jesteście dumą województwa. W każdej sytuacji potraficie pokazać, że strażakiem może być tylko człowiek z prawdziwego powołania. Za to jeszcze raz bardzo dziękuję.


Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
2017-08-22
Uwaga na oszustów!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach. Nie podają przy tym kontaktu do siebie. To próba wyłudzenia pieniędzy. W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS.

Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „Teorie procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków. Osoby dzwoniące do ośrodków pomocy społecznej ostrzegają przed konsekwencjami służbowymi za nieukończenie szkolenia i podają, że w związku z tym, że termin szkoleń z dofinansowaniem minął, teraz za udział w obligatoryjnym szkoleniu w nowym terminie należy zapłacić więcej.
Wszystkie te informacje są fałszywe i są próbą wyłudzenia pieniędzy. Sprawy takie należy niezwłocznie zgłaszać na policję.
2017-08-21
Optymistyczne prognozy hydrologiczne
Pomimo obfitych opadów w ostatnich dniach nie ma zagrożenia związanego z podwyższonym poziomem wód w Małopolsce-tak wynika z komunikatu przesłanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Jeszcze dziś spodziewane są spadki poziomu dopływów Wisły.

W dniu 20 sierpnia o godz. 08.00 poziom wody układał się:
• w dolnej części strefy stanów wysokich: lokalnie na dopływach Soły, lokalnie na tatrzańskich dopływach Dunajca;
• w górnej części strefy stanów średnich: na Skawie powyżej zbiornika Świnna Poręba, Rabie powyżej zbiornika Dobczyce, na ogół na Białej Tarnowskiej, Ropie;
• w dolnej części strefy stanów średnich: na Sole powyżej kaskady zbiorników, Skawince, Rudawie, Uszwicy, Łososinie, Popradzie;
• na granicy strefy stanów średnich i niskich: na Brynicy i Dunajcu; • w strefie stanów niskich: na Małej Wiśle, Przemszy, Wiśle po Dęblin, Sole poniżej kaskady zbiorników, Skawie poniżej zbiornika Świnna Poręba, Szreniawie, Rabie poniżej zbiornika Dobczyce i Stradomce.

2017-08-21
Kompania specjalna z Małopolski pomaga w usuwaniu skutków nawałnic na terenie województwa pomorskiego
Dziś nad ranem powrócili strażacy małopolscy, którzy od 17 sierpnia pracowali w województwie pomorskim przy usuwaniu skutków nawałnicy.

Usuwanie powalonych drzew, udrażnianie przejazdów na drogach lokalnych i drodze wojewódzkiej nr 236 to zadania, które wykonały dwa pododdziały specjalnej kompanii małopolskich strażaków na terenach najbardziej poszkodowanych przez nawałnicę na Pomorzu. Kompania „Małopolska” została uformowana specjalnie w celu niesienia pomocy na terenie województwa pomorskiego. W jej składzie znalazło się 53 zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu wielickiego.

2017-08-18
Środki na zabezpieczenie osuwisk i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2 miliony złotych na zabezpieczenie osuwisk i 16 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla małopolskich samorządów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał pod koniec lipca pięciu małopolskim samorządom kwotę blisko 2 milionów złotych na zabezpieczenie osuwisk. Łącznie z promes Ministra zostanie zrealizowanych 6 zadań zabezpieczających osuwające się tereny w województwie.

Minister przyznał pod koniec lipca również promesy na kwotę 16 milionów złotych 46 jednostkom samorządu w Małopolsce. Za przyznane środki zostaną wyremontowane lub odbudowane drogi, mosty i przepusty. Łączna kwota przyznana w tym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Małopolsce wyniosła ponad 73 miliony złotych, a środki otrzymało 99 samorządów, w tym samorząd Województwa Małopolskiego.
2017-08-17
Krzyż Kawalerski w uznaniu za pracę misyjną
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wręczył tarnowskiej misjonarce Ewie Gawin Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Andrzej Duda odznaczył misjonarkę w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Odznaczenie nastąpiło podczas Mszy św. rozpoczynającej 35. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską. Prezydent RP przyznał odznaczenie Ewie Gawin w grudniu 2016 roku. Ewa Gawin od 27 lat działa jako misjonarka w Kamerunie. Jest m.in. inicjatorką prowadzenia i wybudowania szkoły dla dzieci głuchoniemych w kameruńskiej diecezji Bertoua. W 2015 dostała odznaczenie Benemerenti, przyznane przez papieża Franciszka za wyjątkowe zaangażowanie w służbie Kościołowi.

Zdjęcie Grzegorz Brożek /Foto Gość
2017-08-16
O Muzeum generała Andersa, zabezpieczeniu medycznym i Zbiorniku Dobczyckim.
Podczas radiowego spotkania Wicewojewoda Józef Gawron potwierdził, że w okresie powakacyjnym planowane jest spotkanie w sprawie możliwości utworzenia w Krakowie muzeum poświęconego generałowi Władysławowi Andersowi.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące decyzji co do składu karetek w Krzeszowicach i w Krakowie Wicewojewoda wyjaśnił, na czym polegają zmiany dotyczące ilości funkcjonujących karetek S- specjalistycznych, z lekarzem w zespole, oraz P - podstawowych, bez lekarza, z ratownikami. „Jeśli chodzi o Rynek Podgórski (zamiana karetki typu S na P), mamy pozytywną opinię z Krakowa i województwa. Taki wniosek wojewoda podpisał. Zostało to kierowane do ministra zdrowia. Jak minister to podpisze to będzie zmiana. Zmiana zespołu „S” na „P” w Krzeszowicach została wstrzymana. Opinia starosty była negatywna. Przy takiej opinii wojewoda zatrzymał decyzję - konkludował wicewojewoda.
wstecz    do góry     drukuj