close
2017-01-20
Nowe drogi dla gminy Ciężkowice
Kilka miejscowości w gminie Ciężkowice (powiat tarnowski) wzbogaciło się o około 6,5 km nowej jezdni. Naprawić drogi, które zostały uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych, udało się dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

-Teren podgórski, w którym leży gmina Ciężkowice, jest bardziej narażony na zniszczenia podczas intensywnych opadów, powodzi czy podtopień niż drogi przebiegające na równinach. W ramach trzech transz przekazaliśmy samorządowi gminnemu 1 150 000 złotych dotacji na usuwanie szkód popowodziowych - powiedział podczas spotkania z przedstawicielami samorządu Ciężkowic i mieszkańcami gminy wicewojewoda małopolski Józef Gawron.
2017-01-19
Ruszyła kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”
Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego – tak o seniorach powiedział kiedyś Jan Paweł II. Biorąc pod uwagę rolę, jaką ludzie starsi pełnią w naszym społeczeństwie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia osobom starszym bezpieczeństwa. Chodzi też o to, jak wiele korzyści dla nas wszystkich płynie z aktywizacji seniorów.
2017-01-18
Małopolskie rodziny na plusie
To był rok, gdy nie trzeba było liczyć każdej złotówki… To był czas, gdy mogliśmy układać plany na przyszłość... To były pierwsze święta, podczas których dzieci dostały takie prezenty, jakie sobie wymarzyły… Tak o programie „Rodzina 500 plus” mówią małopolskie rodziny, które z niego korzystają. Jedno jest pewne: cel, jakim była pomoc w wychowywaniu dzieci, został osiągnięty.

Wojewoda małopolski Józef Pilch oraz wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik odwiedzili kilka małopolskich rodzin, które otrzymują świadczenia w ramach programu, aby poznać ich zdanie na temat świadczenia. Słowami, które pojawiają się w każdej opinii, są „bezpieczeństwo” i „spokój”.
2017-01-17
Wody będzie pod dostatkiem
Ta inwestycja była bardzo potrzebna. Gmina Jerzmanowice-Przeginia ciągle się rozwija, przybywa domów i mieszkańców. W obu oddanych dziś do użytku zbiornikach będzie można zgromadzić po 500 m3 wody pitnej! Sfinalizowania inwestycji pogratulował gminie wojewoda małopolski Józef Pilch.

Obiekty powstały przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inwestycja została zrealizowana w Jerzmanowicach, ale dzięki sieci wodociągowej będzie służyła całej gminie.
2017-01-17
260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.

2017-01-14
Piknik „Bezpieczna Polska” na krakowskim Rynku
Były występy Orkiestry Wojskowej z Krakowa, pokazy musztry, sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego, zabawy i konkursy dla dzieci oraz ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wojskowa grochówka. Tak Kraków włączył się w oficjalne powitanie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Pikniki pod hasłem „Bezpieczna Polska” odbyły się w całej Polsce i były objęte patronatem ministra obrony narodowej.

Amerykańscy żołnierze przyjechali do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ich uroczyste powitanie odbyło się w Żaganiu z udziałem premier Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
2017-01-13
IOWISZ – tylko dobre inwestycje w służbie zdrowia
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) w ocenie celowości planowanych inwestycji.

W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Jakub Adamski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Jacek Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewa Podłęcka – Zastępca Dyrektora WPS MUW.
wstecz    do góry     drukuj