close
2017-06-22
Aby 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO była bezpieczna
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbywają się spotkania powołanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego Grupy Koordynacyjnej, która realizuje zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem 41. posiedzenia Biura Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W rozmowach dotyczących pracy i dyżurów służb podczas całości i poszczególnych wydarzeń oraz nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego bierze udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik, oraz przedstawiciele m.in. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, służb zespolonych wojewody małopolskiego, Wojska Polskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Urzędu Miasta Krakowa.

2017-06-20
Dbamy o sprawy całej Małopolski – wizyta wojewody Piotra Ćwika w Tarnowie
Nie wszyscy pamiętają, że Małopolski Urząd Wojewódzki ma dwie delegatury: w Nowym Sączu i w Tarnowie. Dziś tę drugą, mieszczącą się w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9, odwiedził wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W czasie wizyty wojewoda spotkał się z kierownik tarnowskiej delegatury Elżbietą Cuber oraz pracownikami, aby omówić bieżące sprawy oraz najważniejsze wyzwania stojące przed jednostką. W czasie spotkania z lokalną prasą wojewoda zasygnalizował też, że planuje w najbliższym czasie spotykać się również z samorządowcami z regionu tarnowskiego.

2017-06-20
W tę sobotę możesz załatwić swoją sprawę w Urzędzie
W najbliższą sobotę, 24 czerwca, Małopolski Urząd Wojewódzki będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30. Biura paszportowe w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu będą czynne w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 16 czerwca był dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy będą natomiast otwarte w sobotę, 24 czerwca.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

2017-06-20
Zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych podczas 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
W związku z organizacją w Krakowie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 2 lipca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. na terenie miasta Krakowa. Zakaz ten:
1) nie dotyczy noszenia, przemieszczania i używania przez właściwe służby i jednostki ratownicze, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, oraz przez osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałych artykułów pirotechnicznych, z wyłączeniem ogni sztucznych,
2) nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz został wprowadzony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
2017-06-20
Remont ulicy Basztowej – dodatkowe wejście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Trwa modernizacja ulicy Basztowej oraz remont torowiska. W związku z tymi utrudnieniami informujemy, że zostało otwarte dodatkowe wejście do naszego Urzędu bramką dla pieszych od strony ulicy Worcella.

Wejście to będzie otwarte w godzinach od 6:00 do 18:00. Czynne jest również – jak dotychczas – wejście od strony ulicy Basztowej.

Przypominamy także, że wchodząc do Urzędu, mogą Państwo liczyć na pomoc pracownika, który skieruje Państwa do właściwego wydziału. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
2017-06-19
Kolejny Maluch
Proszowice mogą się pochwalić nowym Klubem Dziecięcym „Maluch”. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Placówka powstała dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch plus”.

Klub będzie ogromnym wsparciem dla rodzin z Proszowic. To jedyna publiczna instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym i zaangażowaniu samorządu udało się stworzyć miejsce przyjazne zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wicewojewoda Józef Gawron zwrócił uwagę na fakt, że tego rodzaju placówki są bardzo potrzebne, gdyż rodzi się więcej dzieci niż w poprzednich latach. Ten pozytywny trend demograficzny jest coraz bardziej zauważany.

2017-06-14
77. rocznica deportacji polskich więźniów do Auschwitz
W Oświęcimiu odbyły się dziś uroczystości upamiętniające 77. rocznicę pierwszej deportacji polskich więźniów do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Obchody zbiegły się z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Uczestniczyli w nich przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Beata Szydło, oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Obóz Auschwitz-Birkenau to miejsce uświęcone krwią ponad miliona niewinnych ofiar. Ludzi, po których pozostała pustka w sercach kochających ich rodzin i bliskich. Nie pozostała po nich pustka w historii. Nie pozostała po nich pustka w naszych sercach. Pamiętamy o nich i pamiętać będziemy na zawsze - mówiła podczas swego wystąpienia szefowa rządu.

wstecz    do góry     drukuj