2016-07-23
Służby medyczne są w pełni przygotowane
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach służby odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zaprezentowały sprzęt, którym będą się posługiwać. Pokazano m.in. karetki zakupione ze środków Wojewody Małopolskiego. Można było też zobaczyć, jak wygląda szpital polowy oraz jak funkcjonuje Wojskowa Jednostka Ewakuacji Medycznej.

Jak zaznacza Józef Pilch, przygotowania prowadzone były od dłuższego czasu, dlatego teraz możemy już mówić o tym, że służby są w pełni gotowe. „Nikt nie ukrywa, że skala przedsięwzięcia jest ogromna, ale wdrożyliśmy najlepsze rozwiązania i dołożyliśmy wszelkich starań, aby pielgrzymi i mieszkańcy czuli się bezpieczni” – powiedział wojewoda.
2016-07-22
Jak zaplanować pobyt w Krakowie w dniach 26.07.-1.08.?
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej krakow.pl . Z pewnością ułatwią one Państwu poruszanie się po Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży oraz pomogą zaplanować pobyt w naszym mieście.

Strona zawiera szereg wskazówek organizacyjnych, które w najbliższym czasie mogą okazać się przydatne.
2016-07-22
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców podczas Światowych Dni Młodzieży
W czasie Światowych Dni Młodzieży w okresie od 22 lipca do 1 sierpnia 2016 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (siedziba: Kraków, ul. Przy Rondzie 6) będzie pracował w godzinach od 6:00 do 23:00 (również w soboty i niedziele).

Uwaga: pełna obsada stanowisk obsługi klienta będzie w godzinach od 9:00-17:30, natomiast w pozostałym czasie będą pełnione dyżury w ograniczonym składzie osobowym.
W tym czasie załatwiane będą wszystkie sprawy należące do zakresu działania Wydziału (cudzoziemcy, paszporty, obywatelstwo polskie).
2016-07-22
Zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przewozu towarów niebezpiecznych podczas ŚDM
W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów podczas uroczystych obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz ten obowiązuje:
1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.
2016-07-22
Numer informacyjny 987
Wojewoda Małopolski uruchomił na czas Światowych Dni Młodzieży specjalny – niealarmowy – numer pomocy (non-emergency helpline) 987. Numer ten będzie działał od 23 lipca od godz. 0.00 do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 8.00.

Na ten numer podczas Światowych Dni Młodzieży można zgłaszać przypadki budzące niepokój obywateli, a niebędące zgłoszeniami alarmowymi. Można będzie również uzyskać bezpłatnie informację na temat Światowych Dni Młodzieży.

Numer ten jest uzupełnieniem ogólnej infolinii ŚDM +48 12 446 73 33.
2016-07-21
Jak pracujemy podczas ŚDM?
Podczas Światowych Dni Młodzieży wprowadzone zostaną ograniczenia w poruszaniu się po budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom Urzędu.

I tak w dniach od 22 lipca od godz. 16:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 24:00 wejście do budynku dla pracowników Urzędu i klientów odbywać się będzie wyłącznie poprzez wejście główne od ul. Basztowej 22 lub klatką "C" dla osób wjeżdżających na parking. Pozostałe klatki w tych dniach będą nieczynne.

W poniedziałek budynek zostanie zamknięty o godz. 17.30, natomiast od wtorku do piątku – o godz. 16.00. Bramka dla pieszych od strony ul. Worcella będzie zamknięta, przejazd natomiast będzie dostępny wyłącznie dla oznakowanych pojazdów posiadających stosowne wjazdówki.
2016-07-21
Zakaz noszenia, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych podczas ŚDM
W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał czasowy zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Zakaz będzie obowiązywał w dniach od 25 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zakaz nie dotyczy:
1) używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu,
2) używania wyrobów pirotechnicznych w czasie imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, na których przeprowadzenie ich organizatorzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskali zezwolenie właściwych organów.

Zakaz został wprowadzony w celu ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

wstecz    do góry     drukuj